Underskottet i finansieringen av utbildningen måste korrigeras!

Ehdokkaiden blogit

Under den pågående regeringsperioden har man varit tvungen att skära ned
nästan 900 miljoner euro från utbildningen. Beloppets negativa effekter har
dock lindrats rejält med olika spetsprojekt, men i slutfasen torde det röra sig
om en minskning på flera hundra miljoner.

På de olika utbildningsnivåerna har grundfinansieringen sakteligen sjunkit
bl.a. på grund av indexfrysningar och andra kostnadsnedskärningar. I
grundutbildningen har det lyckligtvis inte företagits några större
nedskärningar. De största nedskärningarna har skett inom yrkesutbildningen, där
närundervisningen redan ser ut att vara i kris. Också finansieringen av
universitet och forsking har minskat under en längre tid.

Undervisnings- och kulturministeriet
har trots minskande resurser gjort goda reformer, men när flera spetsprojekt
avslutas kommer ministeriets finansirering åter att sjunka med 160 miljoner
euro från föregående år.

 Det som är bekymmersamt är att de nedskäningar
som gjorts under en längre period inom universiteten och forskningen börjar
synas bl.a. som försämringar i undervisningen och grundforskningen. Utan en
stark grundforskning kan man inte realisera innovationer och spetsprojekt.   Om vi vill kommersiallisera våra ideér i tid,
bör det finnas kapital för att agera snabbt. Vi kan inte vänta på publiseringen
av resultaten från de andra ländernas grundforsking och sedan därefter börja
tillämpa dessa. Det försämrar vår internationella konkurensställning.

Inom utbildning, fostran och
forskning finns ett finansieringsundrskott på över hundratals miljoner. Det är
skäl att ställa frågan, skall vi stoppa denhär minskningen av utbildningens
finansiering eller skall vi tillåta att utbildningen får förfalla ytterligare?

Om vi vill skapa åt Finland och
finländarna en bra och framgångsrik framtid, måste detta
finansieringsunderskott kompenseras med det snaraste. Förändringen sker inte
över en natt. Modiga beslut krävs, med vilka man tryggar en tillräcklig finansiering
och framgång för Finland framtiden.

Endast med en tillräcklig hög
kvalitet på forstran, utbildning och forskning kan vi behärska de utmaningar
som utslagning, inlärnig, klimatförändring eller förändringar i arbetslivet
medför samt trygga välfärdssamhället också i frantiden.