Lisää tulo(v)eroja kiitos!

Ehdokkaiden blogit

Olen halunnut nostaa yhden asian esille. Nyt tuntuu luonnolliselta kirjoittaa asiasta muutama sana, kun asia on nostettu jo monnilaisen yrittäjän toimesta Aamupostissa pöydälle. Avaan tässä kirjoituksessa lyhyesti, miksi tuloerot olisi hyvä saada kasvamaan.

Kalle Isokallio

Vaalikiimaa Impivaarassa, 2018

Kalle Isokallio kirjoittaa osuvasti kirjassaan Vaalikiimaa Impivaarassa näin: “Jos edes vaikka kymmenentuhatta kanssakulkijaa keksisi jotain todella rahanarvoista ja saisi niitä kaupatuksi maailmalle, tuloerot kasvaisivat ja sen seurauksena verotulot paukahtaisivat tasolle, jolla valtion ei tarvitsisi enää ottaa velkaa. Jos löytyisi vielä toiset kymmenentuhatta, silloin verotuloja kertyisi niin paljon, että pienituloisten verotusta voitaisiin keventää reippaalla kädellä.”

Palkoista maksamamme vero on reiluin ja näppärin keino kääntää valtion talous tasapainoiseksi. Veroja pitää saada kertymään lisää ja menoja kutistettua. Yksinkertainen ratkaisu on työllisyysasteen nostamiseen keskittyminen myös jatkossa. (Sanottakoon vielä, että jos se ym. rahanarvoinen keksintö liittyisi ilmastonmuutoksen torjumiseen, voisimme taloutemme lisäksi pelastaa maailman.)

Joose Luukkanen

Aamuposti 23.2.2019

Suurenna kuva tästä

Olen Luukkasen kanssa samaa mieltä jokaisesta sanasta. Paljon puhutaan työnteon kannattavuudesta ja näin se on, jos työtä tekee sen pitää palkita rahallisesti. Toisaalta jos on työkykyinen, eikä vain halua tehdä töitä, siitä ei tule myöskään palkita rahallisesti. Hyvinvointivaltiomme edellytys on, että jokainen tekee työtä. Se on kansalaisen velvollisuus. Ilman kansalaisten velvollisuutta kantaa oma kortensa kekoon, emme voi vaatia valtiolta itsemme jatkuvaa elättämistä.

Kun puhutaan työllistymisestä nousee usein esiin, että työpaikkojen ja vapaiden työntekijöiden kohtaaminen on välillä vaikeaa. Esimerkiksi Kainuun seudulla työttömyysprosentti on pitkään ollut lähes kaksinkertainen Uudenmaan työttömyysprosenttiin verrattuna. Työmarkkinoita vaikeuttaa pienemmät työmarkkinat ja pidemmät etäisyydet. Miten tilannetta voisi helpottaa?

Mielestäni on hienoa, että teknologia ja etätyömahdollisuudet kehittyvät, jonka myötä työntekijä voi tehdä joustavammin samaa työtä olinpaikastaan riippumatta. Tärkeintä tällaisessa tilanteessa kuitenkin on, että yrittäjä pystyy sopimaan paikallisesti työn sisällöstä ja palkkauksesta suoraan työntekijän kanssa. Kun työntekijä osoittautuu luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi, siitä palkitaan. Jos käy toisin päin, on oltava mahdollisuus antaa työpaikka joustavasti seuraavalle. Näin pystymme takaamaan ahkeran ja hyvän työntekijän hienon mahdollisuuden “edetä urallaan” ja toisaalta pientenkin yritysten menestymismahdollisuudet.

Uusia työpaikkoja syntyi Uudellamaalla lähes nelinkertainen määrä yksityiselle puolelle verrattuna julkisen sektorin uusiin työpaikkoihin. Uskon, että on myös tulevaisuuden trendi, että julkista sektoria ei ainakaan pyritä kasvattamaan. Uudet työpaikat tulevat siis jatkossakin syntymään yhä vahvemmin yksityiselle puolelle. Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista yli 90 prosenttia on pienyrittäjiä. Näissä pienyrityksissä nimenomaan on valtava kasvupotentiaali, jota meidän pitää lainsäädännöllä tukea. Ja kun teet työsi hyvin ja ahkeroit kunnolla, sinulla pitää olla mahdollisuus menestyä oikeasti!

Siis lisää tuloeroja ja tuloveroja kiitos!