Työ takaa turvallisen tulevaisuuden

Ehdokkaiden blogit

Suomen menestys ja suomalaisten hyvä elämä riippuu työstä ja yrittämisestä. Meidän päättäjien tehtävä on tukea yritysten mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Työ kiittää jokaista tekijäänsä ja erityisesti heitä, jotka omalla työllään luovat uutta työtä: suomalainen työ on tärkein tulevaisuuden turvamme.

Kaikki työ on arvokasta, ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa.

Jakamalla nykyistä työtä tasaisemmin ja synnyttämällä uutta työtä jaksamme paremmin, me kaikki pärjäämme paremmin ja rakennamme yhdessä tulevaisuudenuskoista Suomea.
Monien alojen erityisosaajista on huutava pula. Työn kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, eikä työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin kyetä tällä hetkellä vastaamaan. Osaajien puute on monen yrityksen kasvuhidaste mutta myös monen osaajan voimavarojen ehtymisen taustalla. Meillä ei ole varaa menettää yhtään työikäistä ihmistä työuupumuksen alle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut pitkään maailman paras ja tasa-arvoisin. Korkealaatuinen koulutus on yhä meidän arvokkain tulevaisuudenturvamme. Meidän täytyy tinkimättömästi huolehtia siitä, että osaamme toimia myös kansainvälisillä markkinoilla vahvan osaamisemme varassa, uusia ideoita keksien ja menestyviä innovaatioita luoden.

Minun Suomessani ahkeruudesta palkitaan, yrittämiseen motivoidaan ja innostutaan naapurinkin menestyksestä. Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja – suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta.

Rakentavasti yhdessä, Di

#tekoja #koulutus #minunsuomessani #työnmerkityksellisyys #eduskuntavaalit2019 #rakentavastiyhdessa


Kuva: Veli-Matti Kantonen
www.velimatti.fi