Förbättring av trafiken nödvändig

Ehdokkaiden blogit

Ett gott trafiknät, dess funktionsduglighet och
underhåll är centrala faktorer för arbetskraftens rörlighet, industrins transporter,
en fingerande vardag och klimatförändringen. Den minskar utsläpp, ökar
bostadsbyggandet och skapar ny affärsverksamhet. Även exportindustrins
konkurrensförmåga förbättras.

Underhåll och nybygge av väg- och järnvägsnät anses vara dyra, men i infrastrukturprojekten får samhället generellt tillbaka sina pengar genom skatteintäkter.  Om man justerar beloppen för investeringarna i trafiken i Sverige i förhållande till ländernas storlek så är de dubbelt så stora som i Finland.

Nylands järnvägsnät måste utvecklas. Hangö – Hyvingebanan måste elektrifieras, Stambanan kapacitet måste svara mot behovet. Samtidigt med ”entimmeståget” bör det säkras att förbindelserna i kommunerna vid kustbanan förbättras då spårkapacitet friställs. Finansieringsmodellerna som utgår från i investeringsföretagens största projekt möjliggör, att det från statens bidget frigörs medel som kan styras till andra investeringar.

Kollektivtrafiken i Nyland ger inte pendlarna tillgång
till någon fungerande pendeltrafik. Den privata pendlingen ökar i
huvudstadsregionen. Den här trafiken borde inte försvåras med vägtullar och
genom att göra infartslederna smalare. Trafiken på gummihjul måste göras
fungerande och t.ex. den tunga godstrafiken borde styras till hamnar utanför
huvudstadregionen bl.a. med hjälp av huvudväg 25 och väg 51.

Bilar med lågt eller inget avgasutsläpp borde gynnas.
I stället för privatäga bilar kunde möjlighet till bilköpning med låga
avgasutsläpp erbjudas i form av samåkning eller privatleasing. Att vänta sig en
omedelbar övergång till elbilar är dock onödig, när det inte ens finns sådana
bilar till salu i Finland , priset för konsumenten är för högt eller då laddningsnätet
inte är tillräckligt. Också nya renare teknologier för förbränningsmotorer bör
utnyttja i full utsträckning.

Projektena tar inte slut under flera år, men
morgondagens trafikbeslut görs redan idag. Siktet borde hållas inställt på en
ren miljö, en bättre vardag och god tillgänglighet på olika områden. Betydande
inverkan på miljön bör i allt större utsträckning beaktas i beslutsprocessen
och vid projektens prioritering. Detta allt förutsätter beslut och realisering som
sträcker sig över utöver regeringsperioderna.

Miikka Soivio, FM

Kandidat i riksdagsvalet (Samlingspartiet)