Framtiden finns i utbildningen

Ehdokkaiden blogit

Den finska utbildningen har lyft vårt land till ett av
världens lyckligaste, jämlikaste och rikaste länder. De globala problemen från
miljöförändringen till befolkningsökningen och det ökade energibehovet som
hotar människosläktet skapar dock osäkerhet och otrygghet. Kreativa lösningar
till en bättre framtid står att finna inom utbildning, fostran och forskning.

Under åren 2006 – 2015 fördubblades antalet elever med
svaga kunskaper i matematik och läsning. Orsakerna är överstora grupper, problem
med arbetsron, för litet tid till individuell handledning, brist på
skräddarsytt stöd, minskningen av antalet smågrupper o.s.v. Allt har sin grund
i den finansiella satsningen. Utan insatser kan man knappast vänta sig några
förbättringar. Branschens yrkeskår d.v.s. lärarna borde garanteras tillfälle
att utföra sitt arbete ordentligt.

Sysselsättningsgraden för personer i arbetsför ålder
med enbart grundskoleutbildning är blott 43%. För de som har högre
högskoleexamen är den 86%. Utbildning är den bästa garantin mot arbetslöshet
och isolering. Det kan inte förnekas att utbildningen är till nytta för både
för individen och samhället. Finlands framgångshistoria fortsätter bara om vi
satsar tillräckligt på forskning, utbildning och innovation. Detta kräver
pengar, men betalar sig själv mångdubbelt tillbaka.

Följande regering bör lyfta uppfostran, utbildning och
forskning till sina spetsprojekt. Det krävs en realistisk plan för att
förbättra finansieringen så att den skapar möjligtheter till  ett långsiktigt utvecklingsarbete från
grundutbildning till forskning. Vårt skolsystems styrka har alltid varit
kompetenta lärare och deras möjlighet att göra sitt arbete  ordentligt samt ett bra högskoleväsende och
forskning. Deras resurser måste säkras även i framtiden.

Miikka Soivio, FM

Kandidat i riksdagsvalet, Samlingspartiet