EU on oikea valinta tänäkin päivänä

Ehdokkaiden blogit

Mediassa nousee esille usein parhaiten Euroopan Unionin haitat ja toisinaan erikoisetkin direktiivit. Aika ajoin on kuitenkin hyvä muistaa, että ilman tätä merkittävää poliittista ja taloudellista liittoumaa, esimerkiksi meidän oma talouden nousukäyrä voisi olla selvästi maltillisempi. Britanniassa nämä taidettiinkin kansan piirissä unohtaa, kun brexit sai kansanäänestyksessä alkunsa. Brexitin loppuunvienti näyttää nyt sellaiselta murhenäytelmältä, että sitä onkin parempi pitkittää.

Kokosin tähän alle merkittävimpiä etuja, jotka olemme saavuttaneet EU:n jäsenmaana.

Vapaus liikkua

EU:n myötä vapautemme matkustaa EU -alueella maasta toiseen on helpottunut valtavasti. Schengen maiden välillä liikuttaessa vältymme EU:n myötä rajatarkastuksilta. Lentolippujenkin hinnat olivat aivan toista luokkaa ennen vuotta 1995 ja EU:n myötä yhä useammalla on sen vuoksi nyt mahdollisuus matkustaa. EU on siis selvästi vienyt eteenpäin kansainvälistymistämme, mikä on tärkeää pienelle maallemme.

Opiskelijat ovat saaneet osansa esimerkiksi erasmus -vaihtoopiskelumahdollisuuksien myötä. Tänä päivänä yhä useampi opiskelija pystyy matkustamaan ja tutustumaan opintojen aikoina eri kulttuureihin, sekä monipuolistamaan opintojaan sekä kielitaitoaan ulkomailla. Suomessa englanninkielentaito on parantunut ja useana vuonna olemmekin puhuneet kieltä 5. parhaiten maailmassa. Euroopassa englanninkielen osaaminen on muutenkin vahvaa.

EU on avannut työmarkkinamme, sillä erillisiä työlupia ei tarvitse enää hakea. Työtä voi hakea ETA -maiden alueelta vapaasti. Kesällä vieraillessani Amsterdamissa oli hauska huomata, kuinka monessa liikkeessä oli suomalaisia työntekijöitä. On hienoa, että meillä on opiskelijavaihtojen lisäksi myös tällainen mahdollisuus työntekoon.

Kauppaliitto ja markkinat

EU:n myötä 5 000 000 asukkaan sisämarkkinat aukesivat 500 000 000 asukkaan sisämarkkinoiksi. Tämä luo aivan uusia mahdollisuuksia laajentaa yritystemme toimintaa ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Vapaakauppasopimuksia meillä on Euroopan Unionin ansiosta jo nyt useita ja määrä lisääntynee tulevaisuudessa. Tällaisten sopimusten teko nopeuttuu ja edesauttaa markkinoitamme selvästi, kun EU tekee yhteiset sopimukset, eikä jokainen jäsenvaltio ala neuvottelemaan sopimuksia yksi kerrallaan.

Kuluttaja on huomannut EU:n hyödyt edullisimpina hintoina ja laajempana valikoimana. Edellä mainittu sisämarkkinoiden avautuminen lisäsi kilpailua ja laski sitä kautta tuotteiden hintoja esimerkiksi elintarvikepuolella. Hintojen lasku on kenties viimeisimpänä näkynyt puhelujen hinnoissa. Tänä päivänä monella operaattorilla on saman hintaista soittaa Euroopan alueella kuin kotimaassakin.

Näkyvin muutos talouteen liittyen on ollut eurovaluutan käyttöönotto. Yhtenäinen valuutta edesauttaa markkinoiden sujuvuutta ja helpottaa sekin osakseen matkustamista, kun valuutanvaihtorumbalta vältytään. Euron tärkeän ja helpottavan merkityksen kuluttajana huomannee useimmiten tänä päivänä verkko-ostosten sujuvuudessa.

Ympäristö

Ympäristönsuojelussa korostuu yhteen hiileen puhaltaminen, sillä Suomi pienenä maana ei pysty pysäyttämään globaalisti uhkaavaa ilmastonlämpenemistä, vaikka meillä omalta osaltamme olisi varmasti kaikki mahdollisuudet siihen, esimerkiksi osaamisen puolesta. Muut maat tarvitsevat kuitenkin apuamme ja Euroopan Unionin kautta väylämme neuvottelupöytiin on suorempi.

Ilmastonlämpeneminen vaatii innovaatioita, joita meillä Suomessa voisi hyvinkin syntyä osaamis-, tutkimus- ja sivistystason avulla. Kun tällainen innovaatio keksitään, sen voi viedä helpommin myös kansainvälisille markkinoille, jolloin hyötyisimme tietysti myös taloudellisesti. Toinen selvä hyöty ympäristöuhkien selättämisessä on suora puheyhteys koko Euroopan alueella. EU pystyy selvästi vaikutusvaltaisempaan kanssakäyntiin globaalisti yhtenäisenä liittona, kuin jäsen valtiot itsekseen.

Kaikki osaaminen ei kuitenkin kulje meiltä eteenpäin, vaan saamme osaksemme oppia myös muilta EU:ssa. Tiesitkö esimerkiksi, että jätteenkäsittely hyppäsi meillä ison harppauksen eteenpäin juuri EU:n ansiosta? Yhä tänä päivänä meillä on paljon opittavaa jätteenkäsittelystä esimerkiksi Saksalta ja Itävallalta. Merialueemme kiittävät myös siitä, että EU rajoitti jo jonkin aikaa sitten raskasöljyjen kuljetusta merialueillaan.

Rauha ja oikeus

Euroopan Unioni perustettiin ensin taloudelliseksi liitoksi, mutta on sen jälkeen laajentunut myös poliittiseksi liitoksi ja vaikuttajaksi. EU:n rauhanedistäminen on vakauttanut ja vaurastuttanut jäsenmaidensa taloutta. Euroopan Unionilla on velvollisuus auttaa hädässä olevaa jäsenmaataan ja se tuo myös turvaa.

Euroopan Unionin tärkeimpänä tavoitteena on edistää rauhaa, eurooppalaisia arvoja sekä kansalaisten hyvinvointia. Eurooppalaisina arvoina pidetään ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeutta.

EU:lle tärkeitä päämääriä ovat kestäväkehitys, kilpailukykyinen markkinatalous, ympäristösuojelu, edistää teknistä ja tieteellistä kehitystä sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää.

Euroopan integraation eli yhdentymisen ideana on ratkaista yhdessä asioita, joita yksin ei pysty. Myös pienet maat otetaan mukaan päätöksentekoon, joten minusta se on aika hieno systeemi.

Jyrki Katainen, EU-komission vpj (15.2.2017)

Mielestäni on tärkeää kuulua Euroopan Unioniin. Markkinoiden kasvu ja kilpailukyky ovat edellytyksiä hyvinvointiyhteiskuntamme säilymiselle, jonka vuoksi tämä taloudellinen liitto on todella tärkeä. Euroopan Unionilla on suuri rooli myös ilmastonmuutoksen torjumisessa, joka auttaa erityisesti meitä pienenä maana. Henkilökohtaisesti pidän suuressa arvossa turvallisuuden tunnetta, jonka EU -jäsenyys kansallemme tuo. Olen ehdottomasti tulevaisuudessakin EU -jäsenyyden säilyttämisen kannalla.

Lue lisää:

EUROOPAN UNIONI – Perustietoa Euroopan Unionista

Eurooppatiedotus, UM – Mitä hyvää EU:sta?

Vapaan Suomen liitto – EU:n hyödyt ja haitat

Iltalehti – Jyrki Katainen Iltalehdelle: Näin Suomi hyötyy EU:sta

YLE – Suomalaisten englannin kielen taidot jäämässä Pohjoismaista jälkeen – sijoitus huonoin koskaan kansainvälisessä vertailussa