Att studera även 2 år med arbetslöshetsstöd måste understödas

Ehdokkaiden blogit

I början av detta år trädde en lag i kraft som gav de arbetslösa möjlighet att studera med hjälp av arbetslöshetsstöd under sex månader. Det har man rätt till om man är över 25 år och om studierna förbättrar studerandens möjligheter att få ett arbete. Att få ett diplom i slutet av dessa studier är inte tillåtet. I framtiden borde man satsa på att studietiden förlängs till två år och att det skulle…

Lähde