Liikenneverkolla ja kaavoituksella liikkuvuutta ja kilpailukykyä

Ehdokkaiden blogit


Suomen kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että liikenne on sujuvaa ja kapungit ovat helposti saavutettavissa. Hyvät eri kulkumuotoja yhdistävät ja tukevat liikenneyhteydet takaavat asukkaiden helpomman arjen ja kaupungin toimivuuden. Näin varmistamme ja lisäämme myös yritysten tuottavuutta. Liikenneyhteyksien ylläpitoon ja rakentamiseen on investoitava.  

Suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on sijoitettuna omaan asuntoon. Muuttotappiokunnissa asunnon myyminen ja korjaaminen voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi.

Kaupungistuminen edellyttää kuntien tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä. Hyvä monipuolinen liikenneverkko parantaa liikkuvuutta, lisää työllisyyttä ja turvaa vientiä. Korjausvelan hallitseminen mm. täydennysrakentamisella ja muutosrakentamisella antaa enemmän mahdollisuuksia.

Kaavoituksen  sujuvoittaminen ja hyvät  liikenneyhteydet luovat meille kaikille arjen turvallisuutta, hyvinvointia ja talouskasvua. 


Minun Suomessani huomioidaan järkeviä ja kestäviä asiakokonaisuuksia. Lyhytnäköisyydellä ei voiteta mitään.

Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja – rakentavasti yhdessä, Di

#rakentavastiyhdessa #minunsuomessani #kokoomus 

Kuva: Veli-Matti Kantonen
www.velimatti.fi