Persoonallisuus ei jää eläkkeelle – tehdään Suomesta maa, jossa senioreita arvostetaan

Ehdokkaiden blogit

Väestö ikääntyy ja lapsia syntyy aiempaa vähemmän. Väestörakenteen muuttuessa ikäpolitiikan ja senioripolitiikan painotuksissa on tärkeää huomioida ikääntyneiden yhä suurempi ja moninaisempi joukko sekä ikääntyvien yksilölliset toiveet ja tarpeet. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää käytäväksi ajankohtaiskeskustelua senioreiden hyvän elämän edellytyksistä. ”Se, että suomalaiset elävät yhä pidempään…

Lähde