Kalliit oikeudenkäynnit uhkaavat oikeusturvaa

Ehdokkaiden blogit

Korkean kuluriskin takia erityisesti keskituloiset eivät uskalla lähteä puolustamaan oikeuksiaan. – Pitkittyneet prosessit ja kasvavat kulut nakertavat suomalaisten oikeusturvaa, hän toteaa. Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että oikeusprosesseja saataisiin selvästi lyhennettyä, jos suullinen näyttö otettaisiin muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehtyä…

Lähde