Kotimaisten yritysten osaamista hyödynnettävä taistelussa koronavirusta vastaan

Ehdokkaiden blogit

Olen jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kotimaisten yritysten osaamisen hyödyntämisestä vallitsevan suojavarustepulan ratkaisemiseksi ja koronavirustestien sekä vasta-ainetestien määrän lisäämiseksi. Tarvikepulasta ovat raportoineet muun muassa suurimmat kunnat sekä useat terveydenhuollon tarvikkeista vastaavat organisaatiot sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Lähde