Piirtola Mikko

71

Piirtola
Mikko

Asianajaja, varatuomari

Lohja

s. 1961

+358 50 3519910

Minulla on monipuolista kokemusta työelämästä, politiikasta ja harrastuksista. Laaja-alaista näkemystä yhteiskunnasta, juridiikasta ja taloudenpidosta. Päätöksenteossa analyyttisuutta, tietopohjaa ja vahvuutta ratkaista asioita. Olen sidonnaisuuksista vapaa, puhtaasti terveellä järjellä asioihin paneutuva osaaja.

Työkokemusta on laajasti suomalaisen rahoitustoiminnan, yritystoiminnan ja juridiikan parista. Olen toiminut suomalaisen ja kansainvälisen rahoituslaitoksen johtotehtävissä, asianajajana rahoituslaitosten ja yritysten neuvonantajana ja monen yhtiön hallituksissa.

Työ ohessa olen kiinni suomalaisessa luonnossa hoitaen kotitilaa Karjalohjalla, metsätaloutta, metsästystä, luonnossa liikkumista ja -suojelua.Harrastustoimintaan on kuulunut aina partiotoiminta Lohjalla ja Uudenmaan alueella, metsästystä ja kokoomuspolitiikkaa.

Työn ja politiikan puitteissa olen perehtynyt lainsäädäntöön, julkisen hallinnon organisaatioon niin paikallis- kuin alue- ja valtakunnan tasolla.

Olen erityisen paljon perehtynyt Uudenmaan alueen hyvinvointiin ja menestykseen ja siinä olen tehnyt paljon töitä. Olen HUS kuntayhtymän ja uuden HUS yhtymän hallituksessa, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa ja hallituksessa sekä Uudenmaan maakuntaliiton hallituksessa pitänyt huolta, että Uudenmaan asukkaiden hyvinvointi ja taloudellinen menestys on mahdollisimman hyvää ja asemamme valtakunnan tasolla pidetään oikeudenmukaisena.

Minun tärkeimmät arvot: OIKEUDENMUKAISUUS, TOISISTA VÄLITTÄMINEN, LUOTETTAVUUS ja HYVÄNTAHTOISUUS.

Jokainen uusmaalainen on tärkeä, välittämistä on kannustettava positiivisesti, mutta oikeudenmukaisesti.

Kärkiteemoina:

Talous: valtionvelkaantuminen kuriin, menestyvä Uusimaa Suomen hyvinvoinnin edellytys, Uudenmaan tulonsiirtoja muualle Suomeen on merkittävästi supistettava.

Työllisyys: työnteon ja yrittämisen verotus kevyeksi, sosiaaliturva kannustamaan työhön, vajaakykyiset töihin, maahanmuuttajille kielikoulutus, työluvat ja kotouttaminen viivytyksettä, lisää työtätekeviä ja sitä kautta lisää verotuloja ja yksityistä kulutusta.

Terveydenhoito: kaikille laadukasta hoitoa ja välittävää huolenpitoa, aitoa kohtaamista matalalla kynnyksellä. Pidettävä huolta terveydenhoidon rahoituksen riittävyydestä ja yliopistollisen sairaalan toimintaedellytyksistä.

Turvallisuus: huolehdittava, että Suomessa riittävän tehokas ja varusteltu puolustuskyky, ihmisten arkipäivän turvallisuus turvattava lisäämällä poliisien resursseja.

Lahjoita ehdokkaalle