Pirjo Vainio

Sosiaali- ja terveysjohtaja, aluevaltuutettu

Mäntsälä

Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni. Hoitoon ja hoivaan tulee päästä lakisääteisessä määräajassa. Minulle on tärkeää, että asukkaat saavat palvelut oikea-aikaisesti ja heidän tarpeitaan vastaavasti. Palvelujen turvaverkon tulee poimia kaikki avun tarvitsijat. Etenkin tulee huolehtia riittävistä vanhustenhuollon palveluista. Alueen asukkaiden palvelujen saatavuus turvataan kestävällä talouden hoidolla. Satsaaminen henkilöstön hyvinvointiin näkyy laadukkaina palveluina. Tällä hetkellä työskentelen asukkaiden parhaaksi aluevaltuuston jäsenenä sekä kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varapuheenjohtajana. Ennen hyvinvointialuetta toimin sote-kuntayhtymän hallituksen jäsenenä. Pitkäaikaista kokemustani sosiaali- ja terveysjohtajana voitaisiin hyödyntää hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Olen hyvä vaihtoehto heille, jotka haluavat vahvaa sotealan osaamista, asioiden läpivientikykyä ja päätöksentekotaitoa omaavan henkilön asioidensa hoitajaksi.