Äitiyslain säätäminen askel tasa-arvoisempaan Suomeen

Kansanedustajien blogit

Äitiyslakia koskeva kansalaisaloite on tänään eduskunnan keskustelussa. Laki on erityisen tärkeä naispareille ja heidän syntyville lapsilleen. Olen iloinen, että äitiyslaki etenee vihdoin myös eduskunnan täysituntokäsittelyyn sillä tätä on odotettu jo useamman vuoden ajan.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan äitiyslain ja siihen liittyvien lakien säätämistä. Lakiehdotuksessa äitiyden määräytymisestä säädettäisiin siten, että lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Laissa on lisäksi säännökset lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin äitiyden vahvistamisesta niissä tilanteissa, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Käytännössä näissä tapauksissa syntymätön lapsi saisi syntyessään kaksi vanhempaa ilman adoptiota. Laissa on rajattu pois tilanteet, joissa isyys on vahvistettu. Lakiehdotus on siis parannus naisparien ja heidän lastensa tilanteeseen.

Äitiyslakia koskeva esitys turvaa tiivistetysti naisparin syntymättömän lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa. Kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti naisparit välttyvät jatkossa heidän vanhemmuutensa kyseenalaistavalta prosessilta. Uusi äitiyslaki parantaa myös syntymättömän lapsen oikeusturvaa, kun äitiys voidaan jatkossa tunnustaa jo neuvolassa. Tämä on merkittävä edistysaskel kohti tasa-arvoisempaa Suomea.

Emme vielä tunnista riittävällä tavalla lainsäädännössä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä jo perustuslain mukaan. Oikeustodellisuus ei kuitenkaan valitettavasti vastaa kaikilta osin tähän edellytykseen – siksi on jo aikakin, että äitiyslaki päivitetään tälle vuosikymmenelle.

En valitettavasti pääse tänään salikeskusteluun puolustamaan tätä erinomaista aloitetta. Uskoakseni siellä tullaan kuitenkin käyttämään puheenvuoroja, joissa vedotaan siihen, että lapsella on oikeus sekä isään että äitiin. Lakiehdotus ei tule kuitenkaan olemaan keneltäkään pois. Päinvastoin: kun kyseessä on hedelmöityshoitojen avulla hankittu ja pitkään odotettu lapsi, kyseessä on lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa.

Meidän on tehtävä jatkuvasti töitä sen eteen, että saavuttaisimme entistä yhdenvertaisemman yhteiskunnan. Tähän tähtää myös esitetty äitiyslaki. Kannatan vahvasti tämän lain hyväksymistä lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Sari Multala