Kokoomuksen Raija Vahasalo: Taiteilijoille tietoa ja tukea aktiivimallin tulkintaan

Kansanedustajien blogit

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa. Hän nostaa ongelman esiin kirjallisessa kysymyksessä. Vahasalo kysyy työministeri Lindströmiltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että taiteilijoiden riittävästä informoinnista pidetään huolta ja että ammattiryhmän erityistilanne tunnistetaan riittävässä laajuudessa TE-palveluissa.

Aktiivimalli edellyttää, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Kokoomuksen Raija Vahasalo on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii, että TE-keskuksiin saataisiin johdonmukaisemmat linjaukset lain tulkintaan taiteilijoiden osalta.

– Taiteilijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, ettei heidän asemaansa ja työnteon tapojaan tunnisteta aktiivimallin tulkinnassa. On aivan välttämätöntä, että aktiivisuusehdon tulkintatavat ovat yhtenäiset ja huomioivat myös taiteilijat, toteaa Vahasalo.

– Varsinkaan freelancertaiteilijoiden työn erityispiirteitä ei ole tunnistettu.

Vahasalo painottaa, että suurin osa taiteen alan työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Töiden saaminen edellyttää usein jatkuvaa rahoituksen hakemista työntekoon sekä erilaisille hankkeille ja projekteille. Vahasalon mukaan on aivan välttämätöntä, että myös taiteilijoiden tekemän työn erityispiirteet tunnistetaan TE-toimistoissa, ja että tarjolla on riittävästi neuvontaa siihen, miten taiteilija voi työllään aktiivisuusehdon täyttää.

– Aktiivisuusehtoa koskevat päätökset eivät myöskään saa vaihdella TE-toimistosta riippuen. Taiteilijoiden asema on tässä erityinen, ja tiedonvälitys ei välttämättä ole toiminut kaikkein optimaalisimmalla tavalla. Tästä on seurannut se, että taiteellisen työn tekeminen kärsii, taiteilijat ylikuormittuvat ja heidän taloudellinen tilanteensa kärsii kohtuuttoman paljon väärinkäsitysten ja tulkinnanvaraisuuden takia.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
+358 505113090