Eläinten kaltoinkohtelun taustalla oleviin ongelmiin puututtava

Kansanedustajien blogit

Eläinsuojelurikokset kasvavat ja todistamme karuja tarinoita koirahyökkäyksistä. Ei ihme, että eläinsuojeluvalvonnan riittävyys on yksi suurimmista huolenaiheista, kun puhutaan eläinsuojelusta. Esimerkiksi pentutehtailu ja koirien laiton maahantuonti ovat kasvavia ongelmia, joiden kitkemiseen tarvitaan tekoja. Tarvitsemme järeämpiä lainsäädännöllisiä toimia ja tiukempaa valvontaa eläinten suojelemiseksi.

Helsingin poliisi kertoi perustavansa eläinsuojelutapauksiin keskittyvän yksikön. Uutinen on erinomainen askel eläinsuojelun saralla. Monilla ihmisillä on ollut tähän asti kokemus, että ilmoituksia on turha tehdä, kun ne eivät johda mihinkään. Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä tulee erikoistumaan eläinsuojelurikosten esitutkintaan, muihin eläinsuojeluun liittyviin prosesseihin ja rikosten ennalta ehkäisyyn. Yksikkö tulee erikoistumaan myös sidosryhmäyhteistyöhön sekä eläinsuojelutyöhön liittyvään tiedottamiseen.

Eläinten kaltoinkohtelijoilla on usein myös muita elämänhallinnan ongelmia, kuten sosiaalisia ongelmia, päihde-tai mielenterveysongelmia. Jatkossa on panostettava viranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön, jotta eläimen omistajat ohjataan tarpeellisen avun piiriin. Oikea-aikainen hoitoonohjaus säästäisi monen karvaisen ystävämme mustelmilta.

Helsingin poliisin päätös osoittaakin edelläkävijyyttä jo ennen uuden eläinsuojelulain hyväksyntää. Myös muualla Uudellamaalla ja Suomessa voitaisiin edetä vastaavaan suuntaan. Sote- ja maakuntauudistus tarjoaa hyvän hetken toimintamallien selkiyttämiselle laajemmassa mittakaavassa. Gandhin toteaman viisauden mukaan kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään.