Asunnottomuus ei ole oma valinta

Kansanedustajien blogit

Tällä viikolla vietettiin asunnottomien yötä YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi. Asunnottomien yö oli keskiviikkona, mutta asunnottomille se yö on joka yö. Asunnottomuus on yksi keskeisimpiä Suomessa ratkaistavia ongelmia. Asunnottomuus on seurausta niistä tilanteista, joissa turvaverkot pettävät. Suomi on kuitenkin ainoita Euroopan maita, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut.

Asunnottomuus ei ole ihmisen oma valinta. Kenenkään ei tulisi joutua viettämään öitään ulkona vasten tahtoaan, ja jokaisella tulee olla oikeus kotiin. Oma asunto luo luottamusta tulevaisuuteen, ja on usein ensimmäinen osa kestävässä elämänhallinnassa.

Mielenterveyden ongelmien, päihteiden käytön ja elämänhallinnan haasteista seuraa usein maksuhäiriöitä, asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Asunnon saaminen onkin usein ratkaiseva ensimmäinen askel niin esimerkiksi päihderiippuvuuden kuin mielenterveysongelman hoidossa.

Meillä on käytössämme keinoja asunnottomuuden vähentämiseksi. Hallitus on päättänyt, että asunnottomuus pyritään puolittamaan neljän seuraavan vuoden aikana. Tavoite on tärkeä ja tarvitsemme kunnianhimoisia toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

Esimerkiksi välivuokrausmalli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää asunnottomuutta. Tätä on myös syytä jatkaa. Välivuokrausmallissa yksityinen asunnonomistaja voi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraa sen asunnottomalle. Välivuokrausmallin hyötynä on se, että asuntoja saadaan nopeasti ohjattua tarvitseville. Asunnot ovat jo olemassa ja hajautuneena vuokra-asuntokantaan.

Tarvitsemme satsauksia lyhytaikaiseen hätämajoitukseen. Keskeistä on myös olemassa olevien valtion tukemien asuntojen ohjaaminen eniten apua tarvitseville. Esimerkiksi asunto ensin –periaate on onnistunut vähentämään asunnottomuutta kaupungeissa. Elämänhallintaa on vaikea saada kuntoon, jos ei ole pysyvää asuntoa.

Asunnottomuuden torjunta edellyttää laajaa ennaltaehkäisyä ja puuttumista sen juurisyihin. Luottotietohäiriöt ovat keskeinen syy joutua asunnottomaksi. Kaikkein vaikeimmin asutettavien ryhmään kuuluvat juurikin ne, joilla on toistuvia maksuhäiriömerkintöjä. Jos tuloja ei ole ja luottotiedot ovat menneet, on tilannetta vaikea korjata. Onkin hienoa, että tällä hallituskaudella oikeusministeri Antti Häkkänen on kiinnittänyt huomiota kasvavaan ylivelkaantumisongelmaan suitsemalla pikavippejä, parantamalla neuvontapalveluita ja suunnittelemalla positiivista luottotietorekisteriä.

Sari Multala