Kansanedustaja Sari Multala: Valvonnalla vahvistetaan luottamusta laadukkaiden palveluiden toteutumiseen

Kansanedustajien blogit

Tiedote 26.2.2019

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen, joka sisältää lukuisia tärkeitä panostuksia hoivapalveluiden valvonnan parantamiseksi. Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan vahvistamiseen suunnattaisiin 720 000 euroa ja eduskunnan oikeusasiamiehen suorittamaa vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettaisiin 350 000 eurolla. Myös varhaiskasvatuksen valvontaresursseja vahvistettaisiin hallituksen lisätalousarviossa yhteensä 350 000 euron määrärahalisäyksellä.

”Hoivapalveluissa ilmenneet väärinkäytökset ja laiminlyönnit ovat kautta linjan tuomittavia ja niihin on pystyttävä puuttumaan. Esimerkiksi kasvukeskuksissa paine vanhuspalveluiden ja varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiselle on ollut kovaa, joten on hyvä, että hallitus nyt varmistaa lisäresursoinnin kautta, että valvonta pysyy kasvaneen palvelutarjonnan perässä”, Multala sanoo.

”Päiväkodeissa pienten lasten vanhempien on voitava luottaa siihen, että heidän lapsensa saavat parasta ja laadukkainta mahdollista varhaiskasvatusta. Uuteen varhaiskasvatuslakiin kirjatut vaatimukset palveluiden laadusta ovat varsin selkeät ja lakia tulee kaikkien toimijoiden noudattaa”, Multala jatkaa.

Päiväkodin vastuulla on taata se, että laissa säädettyä henkilöstömitoitusta noudatetaan. Valvonnasta päävastuussa ovat kunnat ja aluehallintovirastot, sekä viimekädessä Valvira. Kunnilla ja aluehallintovirastoilla on tarvittaessa mahdollisuus määrätä uhkasakon nojalla puutteet korjattavaksi tai keskeyttää laiminlyönteihin syyllistyneen päiväkodin toiminta kokonaan.

”Henkilöstömitoituksen jatkuva alittaminen päivähoidossa ei ole uuden varhaiskasvatuslain mukaan missään nimessä sallittua. Sivistysvaliokunta on lain valmistelun yhteydessä linjannut hallituksen esityksen tulkintaa siten, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Jos käytäntö toimintayksikössä on muu kuin tämä, niin siihen tulee valvonnassa puuttua”, Multala linjaa.

Multala painottaa myös kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

”Valvontaa vahvistamalla voidaan lisätä ihmisten luottamusta siihen, että palvelut toteutuvat asianmukaisesti, mutta lisäämällä valvovan viranomaisen resursseja voidaan myös tehostaa toimijoiden neuvontaa ja ohjausta, ja siten ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä”, Multala sanoo.

Lisätietoja

Sari Multala
puh. 040 531 7104