Itäväylä: Heikki Vestman kirkkaasti läpi

Kansanedustajien blogit

Vest­ma­nin mu­kaan koko itäi­nen Uu­si­maa tar­vit­see vah­van kan­sa­ne­dus­ta­jan.– Sel­lai­nen ai­on myös ol­la. Por­voon sai­raa­lan toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen sekä itäi­nen ra­ta­yh­teys (Itä­ra­ta tai ran­ta­ra­ta) ja muut lii­ken­ne­a­si­at ovat alu­eel­li­ses­ti tär­kei­tä asi­oi­ta, hän jat­kaa. Lue lisää tästä linkistä.

The post Itäväylä: Heikki Vestman kirkkaasti läpi appeared first on Heikki Vestman.