Alla välfärdsområden ska erbjuda seniorrådgivning

Kansanedustajien blogit

Den åldrande befolkningen och förändringen i åldersstrukturen anses ofta vara en utmaning för det finländska samhället. Det att livslängden ökar är ändå en av mänsklighetens stora bedrifter och något att glädjas över. Livslängden ökar tack vare en god utbildningsnivå, reglerade anställningsförhållanden, tillräcklig fritid, hälsosammare levnadsvanor, en god sjukvård och en fungerande social…

Lähde