Hus-yhtymän perussopimuksen valmistelua on tehty yhdessä alueiden kanssa

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Julkaistu Keski-Uusimaa 7.4.2022

Arto Luukkanen (PS) kirjoitti HUS:n tulevasta perussopimuksesta ja kokoomuksen roolista sen valmistelussa (KU 5.4.22).

Sote-palveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille tarkoittaa muutoksia myös sairaanhoitopiirin taustalla. Kuntayhtymäpohjainen HUS lakkautetaan ja tilalle perustetaan HUS -yhtymä. Nykyisen 24 kuntajäsenen sijaan ovat jatkossa jäseniä Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Omistajaohjaus tulee näin ollen vahvistumaan ja sitä kautta hyvinvointialueet ovat tiiviisti tekemässä uuden yhtymän päätöksiä.

Tässä yhteydessä uudelle HUS-yhtymälle laaditaan uusi perussopimus. Sopimus sisältää linjaukset mm. yhtymän ylimmästä päättävästä toimielimestä, hallinnosta ja taloudesta.

Kuntayhtymäpohjaisessa HUS:ssa kuntien mahdollisuus vaikuttaa etenkin HUS:n talouteen ja kunnille tuleviin kuluihin on ollut rajallinen. Uudessa yhtymässä ohjauskykyä ja yhteistä taloussuunnittelua halutaan vahvistaa; siis vahvistaa demokraattisilla vaaleilla valittujen päätöksentekijöiden asemaa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen edustuksellisessa neuvotteluryhmässä on ollut jäsen sekä Kokoomuksesta, SDP:stä että Perussuomalaisista. Neuvotteluissa olemme olleet yksimielisesti hyväksymässä ehdotettua sopimusluonnosta alueiden päätöksentekoon lähetettäväksi.

Luukkanen on huolissaan, että esitetty siirtyminen valtuustomallista yhtymäkokousmalliin kaventaisi Keski-Uudenmaan valtaa. Yhtymäkokouksen valta suhteutetaan alueen asukasmäärään, joten saamme sen vallan, minkä kokomme oikeuttaa. Vastaavasti hallitukseen alueelle tulee 2 paikkaa, mikä on sama määrä kuin meitä suuremman Vantaa-Keravan hyvinvointialueen paikkamäärä.

Perussopimuksen valmisteluvaiheessa virkamiehet esittivät yhtymän hallintoon pienempää ja asiantuntijapainotteisempaa hallitusta, mutta kokoomus on ajanut laajaa poliitikkohallitusta nimenomaisesti siksi, että Uudenmaan eri alueet ja niiden asukkaat tulisivat laajasti edustetuiksi ja että poliittinen ohjaus toteutuisi paremmin. Kokoomus haluaa, että hallinto on edustuksellista ja avointa. Luukkasen väitteet “salaisesta smuglaamisesta” eivät pidä paikkaansa.

Siinä Luukkanen sen sijaan on oikeassa, että kokoomus on vahva vaikuttaja Uudellamaalla ja myös tulevassa HUS-yhtymässä. Kokoomus on alueen suurimpana puolueena sitoutunut huolehtimaan laadukkaista kehittyvistä sote- ja pelastustoimen palveluista taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla koko Keski-Uudellamaalla. Tähän työhön toivotamme myös perussuomalaiset tervetulleeksi mukaan.

Helinä Perttu
Aluehallituksen puheenjohtaja (kok)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue