Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro HUS:in perussopimukseen Keski-Uudellamaalla

Keski-Uusimaa

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro HUS:in perussopimukseen

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron HUS:in perussopimuksen hyväksymiseen piti valtuutettu Pentti Puhakka. Puhakka on ollut yksi Keski-Uudenmaan edustajista HUS:in poliittisessa ohjausryhmässä sekä poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Keski-Uudellamaalla. Puhakka kävi ryhmäpuheenvuorossa läpi kolme tärkeintä pointtia, joista ohjausryhmässä on käyty keskustelua:

  1. Mikä on ylin päätäntäelin?
  2. Hallituksen kokoonpano
  3. Maksuosuusjärjestelmä

Mikä on ylin päätäntäelin? 

Valmisteltiin sekä yhtymäkokous- että yhtymävaltuustomalleja rinnakkain. Prosessin edetessä yhtymäkokousmalli koettiin paremmaksi, minkä vuoksi sitä lähdettiin kehittämään. Haluttiin tukea integraatiota ja parantaa omistajaohjausta.

On syytetty, ettei yhtymäkokousmalli olisi poliittisen ohjauksen alla. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä yhtymäkokouksen edustaja saa ohjeistuksen aluevaltuustolta.

Hallituksen kokoonpano 

HUS:ille haluttiin poliittinen hallitus. 17-jäsenisen hallituksen kokoonpano muodostui asukasluvun mukaan ja Keski-Uudellemaalle tämä tarkoitti 2 edustajaa. Tätä voi pitää onnistumisena, sillä Keski-Uuttamaata suuremman Vantaa-Keravan hyvinvointialueen edustus on niin ikään 2 edustajaa. Yhtymäkokouksessa äänivalta jaetaan puhtaasti asukasluvun mukaan.

Äänivaltaa tärkeämpää kuitenkin on yhteistyö muiden alueiden, viranhaltioiden ja valtuutettujen kanssa.

Maksuosuusjärjestelmä 

Aluksi pidettiin ongelmallisena, että yliopiston rahoitus oli muiden kanssa samalla viivalla. Lopulta kuitenkin koettiin, että raamibudjetti tasausjärjestelmällä on parempi. Näin pystytään motivoimaan ja kehittämään toimintaa, pyrkiä välttämään erikoissairaanhoitoa ja hillitsemään kustannuksia.

Puhakka korosti ryhmäpuheenvuoron loppuun, että päätös on nyt tehtävä. Muussa tapauksessa päätösvalta lähtee meidän käsistämme pois.

Kokoomus pitää yhtymäkokousmallia toimivana ja demokraattisena.