Kokoomuksen valtuustoaloite Keski-Uudellamaalla: Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu

Keski-Uusimaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulee perustua luotettavaan, ajantasaiseen ja vertailukelpoiseen tietoon. Tämä tieto mahdollistaa terveyshyötyyn ja kustannusvaikuttavuuteen tähtäävät päätökset ja se auttaa mm. tiedolla johtamisessa. Me päätöksentekijöinä tarvitsemme tietoa eri palveluiden yksikkökustannuksista. Niiden avulla on mahdollista tehdä kustannusvertailua eri palveluntuottajien välillä, kuten oma palvelutuotanto tai ostettu palvelu, ja toisaalta eri hyvinvointialueiden välillä. Tieto palveluiden tuotantokustannuksista auttaa ohjaamaan resurssit tehokkaasti ja tukee talousohjausta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on mahdollista luoda hyvät talouden johtamisen, vertailun, ja päätöksenteon perusteet siten, että kustannusten vertailu- ja yksikkökustannustietoa on mahdollista osin käyttää sekä kerätä jo alueen käynnistymisestä alkaen.

Nyt on oikea aika toimivan ja vertailukelpoista tietoa tarjoavan kustannuslaskennan käynnistämiselle ja tiedonkeruun aloittamiselle. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa kahdeksan kuukauden kuluttua ja sen saama valtion rahoitus on tietyn suuruinen. Meidän tehtävämme on saada tuo rahoitus riittämään ja tuottamaan laadukasta palvelua. Päätöksenteon ja johtamisen tueksi tarvitsemme instrumentin, jolla rahoituksen riittävyyden seuranta on mahdollista.

Lainsäädännön mukaan ostopalveluiden ja palvelusetelipalveluiden tulee vastata laadultaan vastaavia julkisesti tuotettuja palveluja. Tämä on hyvä lähtökohta, koska kyse on julkisella järjestämisvastuulla olevista palveluista, joita asiakkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelmiinsa perustuen. Veronmaksajien näkökulmasta on tärkeää, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella luodaan alusta lähtien kustannustehokkaat tavat toimia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan alusta lähtien käyttöön yksikkökustannusten laskenta, joka mahdollistaa keskeisten palvelutuotteiden yksikkökohtaisten kustannusten julkaisemisen, vertailun ja tiedonkeruun aloituksen hyvinvointialueen operatiivisesta käynnistämisestä lähtien.

Hyvinkäällä 28.4.2022

Willem van Schevikhoven
Kokoomuksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmä