Tarvitsemme moniosaajan hyvinvointialueen johtoon

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 28.4.2022 perustettiin hyvinvointialuejohtajan virka. Aluehallitus on valmistellut rekrytointia siten, että virka tulee hakuun elokuun alussa tänä vuonna. Tätä ennen aluevaltuustossa päätetään vielä viran kelpoisuusehdot.

Tässä vaiheessa voi pohtia, millaisia ominaisuuksia voisi edellyttää tulevalta hyvinvointialuejohtajalta. Mielestäni keskeistä on tuloksellinen muutosjohtamisen kyvykkyys. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa rakennetaan parhaillaan ja se on kiivainta vielä seuraavan viiden vuoden ajan. Näen kuitenkin, että organisaation toiminnan ja palvelujen uudistaminen tulevaisuudessa tulee olemaan jatkuvaa. Siitä pitää huolen valtion tiukka rahoitus. Toivon hänellä olevan vahvaa halua kehittää hyvinvointialueen toimintaa ja kykyä hallita verkostomaista toimintaympäristöä. Realistinen hankkeiden tuloksellisuuden arviointikyky on tervetullutta.

Hyvinvointialuejohtajalla tulisi olla myös kyky saada palveluorganisaation joukot toiminaan yhteisen tavoitteen suuntaan. Henkilöstö toteuttaa alueen asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sote -ammattilaisia  on hyvinvointialueen palveluksessa yli 4200 työntekijää.  Tämän vuoksi kokemus ison palveluorganisaation johtamisesta on arvokasta. Henkilöstön arvostuksen, kuulemisen ja nähdyksi tulemisen vahvistaminen ja sen osoittaminen on merkittävä kulttuurinen muutos. Myönteisen työntekijäkokemuksen luominen auttaa hillitsemään nyt alati kasvavaa henkilöstön vaihtuvuutta. Tarvitsemme hyvinvointialuejohtajan, joka on fyysisesti ja henkisesti läsnä työntekijöittensä arjessa. Johtajana hän tekee tekoja, joilla hän ansaitsee henkilöstönsä luottamuksen.

Valtio rahoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen taloutta 740 M€ vuonna 2023. Tulevaisuuden näkymässä palvelutarve kasvaa huimasti ja samalla rahoitus nykyiseen kuntarahoitteisuuteen nähden tiukkenee. Tämän vuoksi hyvinvointialuejohtajan toiveominaisuuksissa korostuu vahva talouden ymmärrys ja hallinta sekä johtamistahto viedä läpi talouden tuottavuusohjelmia. Johtajatehtävässä menestyminen edellyttää kykyä talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen ilman leikkauksia siten, että asukkaat saavat tarvitsemansa sote -palvelut. Tarvitsemme sellaisia hakijoita, joilla on tulosnäyttöä palvelu- ja tuotantorakenteiden sekä  kustannusten kasvua hillitsevien toimenpiteiden onnistuneista muutoksista.

Pidän tärkeänä, että tuleva hyvinvointialuejohtaja on yhteistyökykyinen. Yhteistyö eri sidosryhmien ja asukkaiden kanssa on merkittävää, jotta  hyvinvointialue saavuttaisi arvostetun toimijan aseman. Laaja-alainen viestiminen jopa valmisteilla olevista asioista lisää luottamusta ja vahvistaa kokemusta yhteisöllisyydestä. Meillä on tarvetta johtajalle, joka on ennakoiva viestijä ja avoimesti hyvinvointialueen tilanteesta kertova.

Toivon, että saamme virkaan vahvoja ja kokeneita hakijoita. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee uudistuskykyistä, tulevaisuusorientoitunutta ja innostavaa hyvinvointialuejohtajaa. Tämä on alueemme kaikkien asukkaiden etu.

Pirjo Vainio
Aluevaltuutettu
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varapuheenjohtaja

Julkaistu: Nurmijärven Uutiset 7.5. (lyhennelmä), Keski-Uusimaa 8.5. ja Mäntsälän Sanomat 11.5.