Kaikkia syöpiä ei kannata seuloa

Keski-Uusimaa Uutiset

Julkaistu 27.9.2022, Keski-Uusimaa

Kirjoitin syöpäseulontojen saavutettavuuden tärkeydestä Keski-Uusimaan mielipidepalstalla 10.9.

Nimimerkki ”Lukija” toivoi 11.9. lehden mielipidesivulla saavansa lukea ajatuksiani myös miesten syöpäseulonnoista.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Miesten eturauhassyövän systemaattinen joukkoseulonta ei nykyisin käytettävissä olevan tiedon mukaan kuitenkaan täytä laadukkaan seulonnan kriteerejä.

Eturauhassyövän seulontaa eivät asiantuntijat tällä hetkellä suosittele sen aiheuttamien haittojen, kuten huomattavan ylidiagnostiikan ja ylihoidon vuoksi.

Seulonnassa saatetaan todeta sellaisia piileviä syöpiä, jotka eivät olisi hoitamattomana vaikuttaneet henkilön oireisiin tai vointiin hänen elinaikanaan.

Joukko miehiä altistuu toimenpiteiden ja hoitojen komplikaatioille, kuten infektioille, virtsaamis- ja ulostamisvaivoille sekä seksuaaliongelmille. Nämä voivat aiheuttaa turhaa kärsimystä.

Eurooppalainen urologiyhdistys on antanut kannanottonsa 3/22 ja siinä todetaan, että systemaattisten tieteellisten katsausten perusteella eturauhassyövän seulonta ei ilmeisesti vaikuta kuoleman riskiin ja seulonnan vaikutus elämänlaatuun on epäselvä.

Eturauhassyövän suomalainen Käypä Hoito -suositus on myös parhaillaan päivitettävänä. Asian suhteen tehdään tutkimusta jatkuvasti. Pitäisi löytää tulevaisuudessa seulontatesti, joka poimii vain ne, joilla on vaarallinen eturauhassyöpä.

Tänä vuonna on käynnistynyt uutena suolistosyövänseulonta. Ensimmäisenä vuonna seulontaan pääsevät osallistumaan 60–68-vuotiaat parillisia vuosia täyttävät sukupuolesta riippumatta. Suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpä sekä naisilla että miehillä.

Valtakunnalliset seulontaohjelmat ja ikäryhmät määrätään asetuksessa. Vain sellaisia syöpiä kannattaa seuloa, joiden seulonnasta on tieteellisesti osoitettu olevan hyötyä.

Erikoisalojen asiantuntijaryhmät antavat kannanottonsa syöpäseulontojen suhteen.

Syöpäseulontoihin suosittelen vahvasti osallistumaan sekä naisten että miesten, kun kutsu omalle kohdalle osuu.

Jos havaitsee itse syöpään sopivia oireita, niin ei kannata jäädä odottamaan seulontakutsua, vaan tulee hakeutua tutkimuksiin heti.

Mia Rundgren
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, aluevaltuutettu (kok.)
Järvenpää