Sivistyspolitiikan verkoston blogiteksti: Innovaatioita kiihdytettävä korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä tiivistämällä

Korkeakoulujärjestelmä on viime vuosina ollut lukuisten uudistusten kohteena. Sekä yliopistojen, että ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleja – jonka kautta opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus […]

Sivistyspolitiikan verkoston blogiteksti: Monipuolisiin pedagogisiin ratkaisuihin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota korkeakoulutuksessa

”Osaamisen eri tavat muuttuvat ja monipuolistuvat tulevaisuudessa” Tulevaisuudessa nousee esille entistä yksilöllisemmät ja monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut korkeakoulutuksen saralla opiskelijoiden oppimisen […]

Sisällön loppu

Sisällön loppu