Paikka auki: Kokoomuksen eduskuntaryhmä hakee palvelukseensa talouspoliittista asiantuntijaa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista asiantuntijaa Talous­po­liit­ti­nen asiantuntija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti talous­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja […]

Sisällön loppu

Sisällön loppu