Senioriverkoston blogikirjoitus: Eläkeläinen on kokoomuksen tärkeä äänestäjä

Uutiset

Kokoomuksen Senioriverkosto perustettiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme keränneet jäseniä verkostoomme kaikkialla Suomessa ja seisseet eri kaupunkien toreilla ja kahviloissa levittämässä tietoa kokoomuksen senioritavoitteista. Verkoston innokas puheenjohtaja oli tämän vuoden alkupuolelle saakka  kansanedustaja Sanna Lauslahti ja nyt kansanedustaja Markku Eestilä.

Sihteerimme on eduskunta-avustaja Lenita Ketola (lenita.ketola@eduskunta.fi), jolle voitte ilmoittautua jäseneksi, jos olette kokoomuksen jäsen ja tunnette itsenne senioriksi tai melkein sellaiseksi. Ei maksa mitään. Verkoston  ”Rukkaset” eli työmyyrät ovat Iris Hjelm, Eva-Riitta Siitonen, Margit Hara ja allekirjoittanut. Olkaa yhteydessä.

Senioriverkosto tekee häpeilemättä senioripolitiikkaa eli esimerkiksi vaikuttaa siihen, että eläkkeiden ostovoima turvataan ja samalla eläkeläisten toimeentulo. Haluamme yhdenvertaisen verotuksen palkansaajien kanssa. Kaikki tuntevat ”taitetun indeksin” eli sen, että eläkkeet reagoivat heikosti palkkojen muutoksiin. Edunvalvontamme tärkeys vain korostuu tulevaisuudessa, sillä asumiskulut näyttävät nousevan koko ajan ja samoin – pahoin pelkään – käy myös terveydenhuollon asiakasmaksuille, jotka jo nyt ovat kansainvälisesti korkealla tasolla.

Olemme käyneet monia neuvotteluja työeläkevakuuttajien kanssa, jotta voisimme nykyistä paremman turvata eläkkeiden ostovoiman.  Eläkeläiset eivät ole tervetulleita edes eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoihin!  Ostovoimaa pienentävä tekijä on myös ns. raippavero (6%) , jonka eläkeläinen maksaa jo lähes puolet pienemmästä tulostaan kuin palkansaaja. Toivottavasti saamme tämän korjatuksi seuraavassa hallitusohjelmassa, jossa kokoomus on pääministeripuolue.

Kokoomuksen Senioriverkostolla on myös tulevaisuudessa paljon työtä, jotta ikäihmisille taataan ihmisarvoinen hoito ja hoiva. Hallituksen sotelait siirtävät vastuun vanhuksista maakunnilla, joita valtio rahoittaa. Tällä hetkellä vanhuksemme ovat kuntien vastuulla ja asuminen kuten senioritalot, palvelutalot, palvelukeskukset, kotihoito, omaishoidon tuki, terveyskeskukset, sairaalat kuuluvat kunnille. Sote-uudistuksessa ne siirtyvät  maakunnille ja valtion rahoittamiksi. Ruotsissa edelleen sosiaalipalvelut, eli mm. vanhusten hoito, kuuluvat kotikunnalle.

Elämme jännittäviä aikoja. Talous kasvaa, kansa vanhenee mutta tulee yhä hyväkuntoisemmaksi ja aktiivisemmaksi. Senioreiden asioista on myös kokoomuksessa pidettävä huolta. Tervetuloa mukaan.

Sirpa Asko-Seljavaara prof.  (sirpa.askoseljavaara@gmail.com)

Helsingin kaupunginvaltuutettu.