Haku verkostojen ja vaikuttajaryhmien vastuutehtäviin

Uutiset

Tule mukaan uudistamaan Suomea kokoomuslaiselta arvopohjalta

Verkostojen ja vaikuttajaryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tehtävät kaudelle 2018-2020 ovat haettavina.

Kokoomuksella on 11 ohjelmatyön verkostoa ja niiden alla yhteensä 28 vaikuttajaryhmää.

Verkoston tehtävänä on toimia matalan kynnyksen väylänä Kokoomuksen jäsenille päästä suoraan mukaan poliittisten sisältöjen käsittelyyn ja muuhun mielekkääseen tekemiseen ilman yhdistyshallinnon rasitteita. Lisäksi ne toteuttavat puoluetoimiston tuella ja toimeksiannosta puolueen ohjelmalliseen valmisteluun liittyviä tehtäviä ja järjestävät aihepiiriinsä liittyvää toimintaa kuten vierailuja, seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Osassa verkostoja toimii vaikuttajaryhmiä. Ne ovat tarkkarajaisempiin aihealueisiin keskittyviä asiantuntijaryhmiä, joihin voidaan kutsua myös puolueeseen kuulumattomia henkilöitä.

Jos olet Kokoomuksen jäsen ja kiinnostunut muuttamaan Suomea ja maailmaa paremmaksi kokoomuslaisen arvomaailman suuntaisesti, lähetä hakemus viimeistään 13.5. sähköpostilla ohjelmapäällikkö Antti Vesalalle, os. antti.vesala@kokoomus.fi. Lisätiedot saat samasta osoitteesta.

Hakemuksesta (pituus max. 1 A4) tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Minkä verkoston/vaikuttajaryhmä puheenjohtajaksi/sihteeriksi hakee (lista kohteista alla)
 • Hakijan nimi ja toimiva sähköpostiosoite
 • Minkä kokoomusyhdistyksen jäsen hakija on
 • Hakijan koulutus, työkokemus ja muut meriitit, jotka suoraan tukevat haettavan tehtävän menestyksekästä hoitamista
 • Kuvaus motivaatiosta ja muut vapaamuotoiset perustelut (käytettävissä olevan tilan – max. 1A4 – puitteissa)

Valinnoista päättää puoluehallitus kesäkuussa 2018. Valinnan tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille päätöksen jälkeen. Valituille henkilöille järjestetään kesän 2018 aikana perehdytys tehtäviin. Samassa yhteydessä sovitaan toiminnan keskeisimmät tavoitteet alkavalle kaksivuotiskaudelle.

Verkostot ja niiden alaiset vaikuttajaryhmät kaudella 2018-2020 ovat seuraavat:

 • Sivistyspolitiikan verkosto 
  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vaikuttajaryhmä
  • Lukion ja ammatillisen koulutuksen vaikuttajaryhmä
  • Korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan vaikuttajaryhmä
  • Elinikäisen oppimisen vaikuttajaryhmä
  • Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan vaikuttajaryhmä
  • Tulevaisuusryhmä (pitkän aikavälin ja poikkihallinnolliset teemat kuten digitalisaatio)
  • Kirkollispolitiikan vaikuttajaryhmä
 • Hyvinvointipolitiikan verkosto 
  • Sote-uudistuksen toimeenpanon vaikuttajaryhmä
  • Sosiaaliturvan uudistamisen vaikuttajaryhmä
  • Perhepolitiikan vaikuttajaryhmä
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto 
  • Sisäisen turvallisuuden vaikuttajaryhmä
  • Ulkoisen turvallisuuden vaikuttajaryhmä
  • Ulkopolitiikan vaikuttajaryhmä (ml. EU-asiat)
  • Kansainvälisen kriisinhallinnan vaikuttajaryhmä
 • Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto 
  • Tulevaisuuden kunta
  • Tulevaisuuden maakunta
  • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
 • Elinkeinopolitiikan verkosto
  • PK- ja kasvuyrittäjyysvaikuttajaryhmä
  • TKI- ja vienninedistämisvaikuttajaryhmä
 • Työelämäverkosto 
 • Talouspolitiikan verkosto 
 • Ympäristöpolitiikan verkosto 
  • Ilmasto- ja energiapolitiikan vaikuttajaryhmä
  • Kiertotalousvaikuttajaryhmä
  • Itämeri-vaikuttajaryhmä
 • Maaseutuvaltuuskunta (maaseutupolitiikan verkostona) 
  • Maaseutupolitiikan vaikuttajaryhmä
 • Senioriverkosto
 • Järjestötoiminnan verkosto
  • Yhdistysklubi
  • Jäsenklubi
  • Vaaliklubi
  • Parhaat palat -klubi
  • Svenska Gruppen
  • Digitalisaatioklubi