Puoluekokousaloitteet ja aloitevastaukset on julkaistu

Uutiset

Kokoomuksen jäsenyhdistykset ovat tehneet kesäkuun puoluekokouksessa käsiteltäviksi yhteensä 219 aloitetta. Puoluehallitus on antanut kaikkiin aloitteisiin vastauksensa. Viimeisistä aloitevastauksista puoluehallitus päätti 22.5.

Aloitevastaus on puoluehallituksen kanta aloitteeseen. Lopulliset päätökset aloitteista tekee puoluekokous.

Kaikki aloitteet ja puoluehallituksen vastaukset niihin on julkaistu verkossa: LINKKI

Lisätiedot:

Ohjelmapäällikkö Antti Vesala, antti.vesala@kokoomus.fi