Vaaliteema: Turvallinen, avoin ja kansainvälinen Suomi

Uutiset

Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja sellaisena sen pidämme myös tulevaisuudessa. Turvallisuus on jokaisen perusoikeus.

Huolehdimme turvallisuudesta itse ja yhdessä muiden kanssa Euroopan unionissa ja kansainvälisillä areenoilla. 

Ilmastonmuutoksen torjumisessa Suomen kädenjälki on näkyvä. Edistämme rauhaa ja kestävää kehitystä.

Keinoja turvallisuuden parantamiseen:

– Ihmiskunnan suurin turvallisuusuhka on ilmastonmuutos. Sen torjumiseksi Suomi tekee osansa kotimaassa ja maailmalla. Kansallisella tasolla suurin turvallisuusuhka on nuorten syrjäytyminen, jota vastaan on toimittava määrätietoisesti. Koulutuksen läpäisy ja riittävän ajoissa saatu apu elämänhallinnan vaikeuksiin ovat avainasemassa, kuten myös työelämään kiinni pääseminen.

– Turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Turvallisuuden tunnetta on vahvistettava. Jokaisella tulee Suomessa olla oikeus elää arkea ilman uhkaa omasta turvallisuudestaan. Rikoksista tulee joutua vastuuseen tehokkaasti kaikkialla Suomessa, ja uhrin asemaa on parannettava. Vahvistetaan viranomaisten mahdollisuuksia huolehtia elää turvassa niin kotonaan kuin julkisilla paikoilla. Sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa

– Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla. Laajennetaan ja syvennetään turvallisuus- ja puolustusyhteistyön eri muotoihin osallistumista EU:n ja Naton kanssa sekä kahden- ja monenkeskisesti. Suomen kyky puolustaa ja turvata koko aluettaan on turvattava. Kokoomus sitoutuu tämän edellyttämään hävittäjien määrään, joka on Puolustusvoimien arvion mukainen 64 konetta.

– Kehitetään asevelvollisuuteen perustuvaa uskottavaa puolustusta. Turvataan reserviläisten mahdollisuudet harjoittaa osaamistaan. Kehitetään asevelvollisuusjärjestelmää esimerkiksi lisäten naisten mahdollisuuksia osallistua asepalvelukseen kutsuntoja laajentamalla.

– Turvaa hädässä oleville, apua tarvitseville. Turvapaikkapolitiikassa painopistettä siirretään rajan yli tapahtuvasta hallitsemattomasta hakemisesta kiintiöpakolaisuuteen ja EU:n ulkorajalla tapahtuvaan hakemusten käsittelyyn. EU:n ulkorajojen valvonnan on oltava uskottavaa. Näin varmistetaan avun ohjautuminen heille, jotka ovat sen todellisessa tarpeessa. Samalla toimitaan lähtöalueiden elinolosuhteiden parantamiseksi.

– Kannetaan globaali vastuumme. Edistämällä rauhaa ja kestävää kehitystä maailmalla lisäämme myös omaa turvallisuuttamme kitkemällä kasvualustaa ääriliikkeiltä pakolaisuuden lähtöalueilla. Tyttöjen ja naisten aseman parantamisen, koulutuksen, työpaikkojen ja ilmastonmuutokseen vastaamisen myötä ihmisillä on mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä kotiseuduillaan.

Lue koko vaaliohjelma tästä