Sinuhe Wallinheimo: Tarve ihmistyölle tulee säilymään jatkossakin

Uutiset

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää Suomelle jatkuvan oppimisen uudistusta tulevalla hallituskaudella. Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo piti kokoomuksen ryhmäpuheen aiheesta 4.3.2019.

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

”Työelämä mullistuu. Tällainen on tulevaisuuden ”supertyöntekijä.”

”Tekoälynmullistus on tulossa: 15 prosenttia työpaikoista katoaa ja suuri joukko ihmisiä takaisin koulun penkille.”

Tällaisia otsikoita on viime vuosina vilissyt työn murrokseen liittyen. On totta, että työelämä tulee robotisaation ja digitalisaation myötä mullistumaan tulevina vuosikymmeninä. Tätä ei kuitenkaan tule katsoa uhkana vaan mahdollisuuksien kautta. Ihmistyölle on aina löytynyt uusi tarve ja muoto, minkä vuoksi kehityksen jarruttaminen on väärä keino suhtautua murrokseen.

Murrokseen on vain varauduttava etukäteen. Tämä on huomioitava etenkin koulutuksessa, mutta yhtä lailla se vaikuttaa perhevapaiden, yritystukien, eläkkeiden kuin tietenkin verotuksen uudistamiseen.

Arvoisa puhemies,

Työ ei lopu, vaan työtehtävät muuttuvat.

Kysymys kuuluukin, että pysyykö koulutus muuttuvien työsisältöjen ja -tehtävien perässä? Jatkossa osaaminen vanhenee entistä nopeammin. Siksi tarvitsemme koulutusjärjestelmän, joka tarjoaa meille hyvät perustaidot omaksumaan jatkuvasti uutta. Keskiössä on oltava osaaminen, ei tutkintonimikkeet.

Tutkintojen rinnalle tarvitaan erilaisia lyhyempiä, moduulimuotoisia koulutuksia, jotta aina ei tarvitse aloittaa kokonaista tutkintoa alusta. Koulutuksen painopistettä tulee siirtää yhä enemmän teoreettisiin perusvalmiuksiin ja meta-taitoihin, jotka muuntautuvat teknologian kehityksen mukana. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää Suomelle jatkuvan oppimisen uudistusta tulevalla hallituskaudella.

Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, mikä edellyttää muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Keskeinen muutos on alustatalous.

Suomella on suuri potentiaali olla alustatalouden luvattu maa. Digitaalisesti tarjottuja palveluja voidaan toteuttaa globaalissa mittakaavassa. Tämä jos mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen kansainväliselle kysynnälle. Alustatalouden toimivuus edellyttää kuitenkin toimivia pelisääntöjä. Pelisäännöt toiminnalle on asetettava niin, että palvelut ja verotus ovat samalla viivalla, riippumatta miten tai kuka niitä tarjoaa.

Arvoisa puhemies,

Työn murroksesta seuraa myös yhteiskunnan tukiverkkojen uudistamistarvetta. Yhä useammalla ihmisellä työn rajapinnat hämärtyvät: olet välillä yrittäjä, työnantaja, työntekijä, työtön, osa-aikaisesti työllistetty jne.

Työmarkkinoiden ja työelämän joustavuus lisääntyvät ja toimeentuloon liittyvät kysymykset korostuvat.

Tämän vuoksi tarvitsemme laaja-alaista keskustelua sosiaaliturvasta. Kokoomuksen esittämä yleistukimalli yhdistäisi sosiaaliturvan eri muotoja ja keventäisi byrokratialoukkuja: työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Myös osa-aikatyön mahdollisuuksia on parannettava ja yksinyrittäjyyden sosiaaliturvaa selkiytettävä.

Ikääntyvässä Suomessa keskeistä on myös ulkomaisen työvoiman saatavuus ja merkitys hyvinvointipalveluiden turvaamisessa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poisto olisi tärkeä teko pullonkaulojen vähentämiseksi. Useat hakijat joutuvat tällä hetkellä odottamaan työlupaa 6-8 kuukautta, jopa kauemmin.

Arvoisa puhemies,

Kaikkeen toimintaan vaikuttavana tekijänä on tarkasteltava talouskasvun toteutumista ilmastonmuutoksen ja 1,5 asteen lämpenemisrajoituksen puitteissa. Kehittyneiden maiden on vähennettävä päästöjään nopeasti. Samalla on ratkaistava kestävän toimeentulon turvaamisen haaste.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan verotuksen painopistettä tulisi siirtää ansiotuloverotuksesta ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen. Näin tuetaan työllisyyttä samalla päästöjä vähentäen. Saastuttamiselle on asetettava yhteiskunnan toimesta riittävä hinta, ja päätökset on tehtävä pitkäjänteisesti.

Edelläkävijäratkaisujen kehittäminen tuo maallemme valtavan mahdollisuuden puhtaiden huipputeknologioiden kaupallistamisessa ja viennissä. Tehokkaimmin päästötalkoot onnistuisivat globaalisti yhtenäisen päästöhinnoittelun avulla.

Arvoisa puhemies,

Inhimillinen osaaminen on paras turva muutoksessa. Tämä edellyttää hyvää koulutustasoa, uteliaisuutta ja kykyä oppia jatkuvasti uutta.

Meidän poliitikkojen tehtävä on varmistaa, että tulevilla sukupolvilla tulee olemaan samat mahdollisuudet pärjätä kuin vanhemmillaan sekä luottamusta tulevaisuuteen. Me kokoomuksen eduskuntaryhmässä luotamme siihen, että Suomessa meillä on kaikki edellytykset onnistua tässä.