Häkkänen: Pikavippien markkinointi laitettava kuriin – mainonnan rajoittamiseen valmisteltu uusia keinoja

Uutiset

Oikeusministeri Antti Häkkänen käynnisti viime vuonna valmistelun pikavippien mainonnan rajoittamiseksi. Oikeusministeriössä on nyt laadittu arviomuistio kuluttajaluottojen markkinointia rajoittavista keinoista.

– Velkaongelmat kurjistavat liian monen suomalaisen arkea. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen taustalla on monesti velkakierre. Markkinataloudessa pitää olla reilut pelisäännöt. Luottomarkkinoille tarvitaan terveemmät toimintatavat nyt myös markkinoinnin suhteen. Erityisesti pikavippimainoksista merkittävä osa on luonteeltaan hyvin päällekäyvää. Luotto saatetaan esittää huolettomana ja nopeana ratkaisuna kuluttajan taloudellisiin ongelmiin. Osa markkinoinnista on täysin harhaanjohtavaa ja houkuttelee velkakierteeseen. Markkinoinnin rajoittamisen valmistelussa on löytynyt useita käyttökelpoisia keinoja. Pidän tärkeänä, että selvityksen keinot arvioidaan huolellisesti läpi ja lainsäädäntötyö aloitetaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on estää asiakkaan hädänalaisen aseman hyväksikäyttöä, toteaa Häkkänen.

Arviomuistiossa on esitetty harkittavaksi ennen muuta seuraavia sääntelyvaihtoehtoja joko yhdessä tai erikseen:kuluttajaluottoja koskevan markkinoinnin sisällön rajoittaminen huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmilla säännöksillä, esimerkiksi ottamalla kantaa laissa nykyistä tarkemmin siihen, minkälaista markkinointia ainakin olisi pidettävä kiellettynä;kuluttajaluottojen mainonnan rajoittaminen yksinomaan tosiasiatietoihin;varoituksen antaminen luoton mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen sekä muistuttaminen velvollisuudesta maksaa luotto kaikkine kustannuksineen takaisin;tiettyihin markkinointikanaviin (esimerkiksi tietyt paikat, tietyt välineet) kohdistuvat mahdolliset kiellot tai rajoitukset.

Arviomuistiossa on todettu, että luottoihin on jo pitkään liittynyt velkaongelmia, ja myös kotitalouksien yleinen velkaantumiskehitys on ollut huolestuttavaa. Luottoja koskevan markkinoinnin päälle tunkevuus, markkinoinnin sisältöön liittyvät epäkohdat sekä nykyisen markkinointia koskevan sääntelyn tulkinnanvaraisuus ja sen aiheuttamat haasteet valvonnalle puoltavat niin ikään sitä, että luottojen markkinointia koskevaa sääntelyä tiukennetaan nykyisestä.

– Vastuullinen markkinatalous tarvitsee reilut pelisäännöt. Pikavippien markkinointiin tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Meidän on puututtavana siihen, että nykyisin riskittömänä ja huolettomana myytävä luottotuote voikin lopulta olla sisällöltään jotain aivan muuta ja aiheuttaa kuluttajalle merkittäviä taloudellisia ongelmia. Kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittaminen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaongelmaan puuttumisessa, Häkkänen toteaa.

Ylivelkaantumisen taittaminen hallitusohjelmaan

Oikeusministeri Häkkäsen ylivelkaantumisen hallinnan ohjelmalla on tuotu vahvempia keinoja kansalaisten velkaongelmiin.

– Ylivelkaantuminen on kysymys, johon ei ole olemassa yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan vaaditaan laaja-alaisesti erilaisia toimenpiteitä. Yksilön oma vastuu talousasioistaan ja taloustaitojen vahvistaminen kouluissa on kaiken peruspilari. Julkisen vallan toimenpiteet ovat myös tärkeitä. Toisaalta tulee ennaltaehkäistä ylivelkaantumista, toisaalta taas jo ylivelkaantuneita tulee auttaa mahdollisimman tehokkaasti saamaan asiansa taas järjestykseen.

Kuluvalla vaalikaudella on tehty laaja-alaisesti toimenpiteitä ylivelkaantumisen hallintaan, esimerkiksi:Ulosottovelallisen kannusteita työllistymiseen on parannettu.Kuluttajaluottojen korko- ja kulusääntelyä on merkittävästi kiristetty useilla toimenpiteillä.Talous- ja velkaneuvonta siirrettiin hoidettavaksi oikeusaputoimistoissa, jotta voidaan turvata valtakunnallinen yhtenäinen palvelutasoTalous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton resursseja on vahvistettu.

Häkkäsen toimeksiannosta on aloitettu myös muita ylivelkaantumiseen liittyviä lakihankkeita.

– Toimeksiannostani on aloitettu luottotietosääntelyn arviointi. Tarkoituksena on vahvistaa luotoantajan mahdollisuuksia arvioida nykyistä parempaan tietoon perustuen, kuinka paljon luottoa asiakkaalle voi hänen maksukykynsä puitteissa myöntää. Tämän vuoksi on arvioitu positiivisen luottotietorekisterin perustamista Suomeen. Luottotietolainsäädäntöä on syytä arvioida laajemmin ensi vaalikaudella, toteaa Häkkänen.

Ylivelkaantumisen hallintaa tulee Häkkäsen mukaan jatkaa ensi vaalikaudella.

– Ylivelkaantumisen määrä tulee saada ensi vaalikaudella merkittävään laskuun. Tällä vaalikaudella tehdyt toimenpiteet ylivelkaantumisen hallintaan ovat olleet tärkeä alku. Ylivelkaantuminen on ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan lisää toimenpiteitä. Tavoitteena tulee olla, että yhä harvempi joutuisi varaamaan kuukausittaisista tuloistaan osuuden velkojille ja ulosottoon. Hallitusohjelmassa tulee linjata ylivelkaantumisen vähentämistavoitteesta ja toimenpiteistä sen toteuttamiseksi, linjaa Oikeusministeri Antti Häkkänen.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131