Juhana Vartiainen, ny ordförande för Borgerlig samling i Finland: ris och ros till regeringsprogrammet

Uutiset

Borgerlig samling i Finlands årsmöte har valt riksdagsledamot Juhana Vartiainen som ordförande. Vartiainen är andra mandatperiodens riksdagsledamot. Under den senaste mandatperioden har han varit medlem i Nordiska rådet. Han har en bred arbetserfarenhet från Sverige där han har jobbat i 12 år.

”Jag tackar för förtroendet. Som en sann nordist har jag alltid känt en förkärlek för det svenska språket. Jag ser fram emot att engagera mig på svenska och erbjuda intressant och tankeväckande verksamhet i BiF.” säger Vartiainen.

Borgerlig samling i Finland är Samlingspartiets svenskspråkiga förening. Föreningen har som syfte att främja svenska språket i partiet samt en levande tvåspråkighet i Finland. Föreningen välkomnar alla liberala och borgerligt sinnade personer med i sin verksamhet.

”Det finns ett tomrum som BiFen kan fylla i den allmänpolitiska debatten på svenska i Finland. Vi vill erbjuda marknadsliberal politik, värderingar som framhäver individuell frihet samt ta ansvar för de som behöver hjälp och för miljön – på svenska”, konstaterar Vartiainen.

Årsmötet godkände en resolution Den nya regeringens planer vilar på rent önsketänkande. Resolutionen förhåller sig kritiskt till Antti Rinnes regeringsprogram som bygger på ett antagande om ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning men innehåller inga nödvändiga arbetsmarknadsreformer.

BiF välkomnar dock planen att förstärka svenskans ställning i studentexamen.

”Det nya regeringsprogrammet saknar konkreta åtgärder som skulle möjliggöra deras politik. Detta är helt enkelt önsketänk – jag är oroad för Finlands framtid. Den ökade skuldsättningen blir en börda för kommande generationer.

Däremot så finns det också godtagliga aspekter till programmet. Jag är nöjd över skrivningen om studentsvenskan. Vi måste ta vara på vår tvåspråkighet” säger Vartiainen.

På årsmötet valdes också en ny styrelse. Till styrelsen valdes Maria-Elena Ehrnrooth, Michael Berner och Veera Hellman från Helsingfors, Annika Warras-Stjernvall och Matilda af Hällström från Nyland, Mikael Lundqvist från Egentliga Finland, Max Björkskog, Petri Mäntysaari och Bjarne Kallis från Österbotten samt Kimmo Sasi från övriga Finland och Heikki Pakarinen som vice ordförande. Silva Mertsola fortsätter som sekreterare för föreningen.

Mera information

Juhana Vartiainen, ordförande i BiF, 0505122394

Silva Mertsola, sekreterare i BiF, 0445532295