Petteri Orpo: Tarvitaan viisas, kestävä polku tulevaan

Uutiset

Arvoisa puhemies, saan valtavan määrän viestejä huolestuneilta suomalaisilta. He ovat huolissaan maailman menosta, ilmastonmuutoksesta ja kiristyneistä suurvaltasuhteista.  Heitä huolettavat monet arjen asiat ja se pärjäävätkö he ja heidän lapsensa myös tulevaisuudessa.

Suomalaiset ymmärtävät, että edessä on vaikeuksia, jos niihin ei varauduta. Tarvitaan viisas, kestävä polku tulevaan.

Luin huolella pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman. Löysin paljon hyvää.

Osaaminen ja koulutus, ilmastonmuutoksen hillintä, luonnon ja vesien suojelu, poliisien määrän lisääminen, kestävän kehityksen budjetoinnin jatkaminen, ALV-alarajan nostaminen. Ilmastohuippukokous Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätteeksi.

Ohjelmassa on paljon hyviä asioita, joita kokoomuskin olisi ollut valmis kirjaamaan hallitusohjelmaan, vielä paljon vahvemminkin.

Ongelma on se, että ohjelmassa on 200 sivua hyviä asioita, mutta strateginen ote puuttuu. Hallitus tekee pieniä panostuksia sekä tulonsiirtoihin että palveluihin. Monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimellisiä, että todellista muutosta ei tapahdu.

 

“Kaikkea kivaa kaikille” ei ole kestävän politiikan lähtökohta.

Valtavalla rahanjaolla olisi mahdollista saada aikaan suuri muutos, mutta mitä tekee hallitus? Ripottelee rahat yli sataan eri kohteeseen. Hallitus ei ole tehnyt valintoja.

Valtavasta rahanjaosta huolimatta luvattua koulutusmiljardia tai hoitajamitoitusta ei tule.

Hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardin käytännössä velkarahalla. Sen lisäksi hallitus yksityistää valtion omaisuutta 3 miljardilla eurolla.

Sen sijaan, että investoisitte nämä rahat täysimääräisesti osaamiseen kuten korkeakoulujen pääomittamiseen tai uuteen liikenneinfraan kuten nopeisiin raideyhteyksiin pääkaupungista itään, pohjoiseen ja länteen, laitatte rahat kulutukseen.

Sitä paitsi, valtionvarainministerin mukaan hallitus leikkaa nämä panostukset kolmen vuoden päästä saavuttaakseen valtiontalouden tasapainon.

Tämä ei ole kestävää taloudenpitoa eikä työnantajuutta esimerkiksi niiden tuhannen ammatillisen koulutuksen opettajan kannalta, joiden työt loppuvat, kun myyntitulot on käytetty.

 

Arvoisa puhemies,

Johtopäätös on selvä. Rinne on hankkinut hallitussovun ja pääministerin tehtävän rahalla, jota ei ole. Valtaan on pitänyt päästä hinnalla millä hyvänsä. Raha pitää tätä porukkaa kasassa.

Kun käy ilmi, ettei rahoja olekaan, hallitusyhteistyökin vaikeutuu. Kokoomus ei tähän sakkiin sopinut, koska emme suostuneet suureen bluffiin.

 

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelman suurin riski liittyy työllisyyden lisäämiseen. Suomessa pitää päästä kohti 80 prosentin työllisyystavoitetta. Jos Rinteen hallitus ei onnistu tavoitteessaan, se on katastrofi.

Mitä tekee Rinteen hallitus? Vaikuttavat työllisyystoimet loistavat poissaolollaan. Hallitus ulkoistaa työllisyystoimien keksimisen työmarkkinajärjestöille, pois demokraattisesti valittujen päättäjien käsistä. Jos työllisyystoimiin ollaan valmiita, niin miksi niitä ei sovittu Säätytalolla?

Työllisyysaste oli huhtikuussa 72,4 prosenttia, ja 2 520 000 suomalaista oli töissä. Toivon totisesti, että hallitus onnistuu tavoitteessaan saada tämän päälle vielä lähes 100 000 suomalaiselle töitä.

Me tulemme seuraamaan tarkasti, miten työllisten määrä kehittyy.

Kokoomus on valmis tukemaan hallitusta, jos se esittää vaikuttavia työllisyystoimia.

 

Arvoisa puhemies,

Hallitus lisää entisestään ahkerien suomalaisten verotaakkaa kiristämällä veroja yli 700 miljoonalla. Meille tämä ei käy.

Kokoomus ei vastusta ympäristö- ja haittaverojen korotusta, mutta niiden vastapainoksi työn ja eläkkeiden verotusta pitää keventää. Meidän tulisi verottaa vähemmän sitä, mitä haluamme enemmän, eli työtä ja enemmän sitä mitä haluamme vähemmän, eli haittoja ja päästöjä. Miksi siis työtä verotetaan kuin haittaa? Miksi kiristätte tavallisen kotitalouden verotaakkaa?

Kokoomuksen mielestä poliisille, sairaanhoitajalle, insinöörille tai tutkijalle pitää jäädä palkastaan, ja eläkkeensaajalle eläkkeestään, nykyistä enemmän rahaa käteen. Siis heidän omista rahoistaan. Meidän päättäjien pitäisi ottaa niistä mahdollisimman vähän.

 

Arvoisa puhemies,

ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hallitus jatkaa lähes samalla linjalla. Puolustusyhteistyön kehittämisessä hallitus on kuitenkin rajaamassa Suomen liikkumatilaa. Aikooko hallitus vähentää Suomen osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan?

Kaikki, mikä tiivistää yhteistyötämme läntisten avoimien demokratioiden kanssa on hyvästä. Kaikki, mikä vie meitä kauemmas kumppaneistamme, on isänmaan edun vastaista. Harjoittelu kehittää Suomen omaa puolustuskykyä, eikä sitä pidä vähentää tai rajoittaa.

Maahanmuutto erityisesti Afrikasta Eurooppaan tulee jatkumaan. Hallituksen on ponnisteltava EU:ssa, jotta vuoden 2015 maahanmuuttokriisi ei enää koskaan toistu. Siihen tarvitaan eurooppalainen järkiratkaisu: vahvat ulkorajat, tehokas turvapaikka- ja palautusjärjestelmä sekä voimakas pakolaisuuden juurisyihin puuttuminen. Hädässä olevia pitää auttaa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta. Ne, jotka eivät ole suojelun tarpeessa, on palautettava lähtömaihinsa.

 

Arvoisa puhemies,

Hallituksen pitää kuunnella kaikkia suomalaisia – ei vain omia äänestäjiään. Siksi opposition rooli yli miljoonan suomalaisen äänenä on tärkeä. Suomalaiset odottavat poliitikoilta rakentavaa ja järkevää käytöstä, yhteisten asioiden hoitamista.

Oppositiossa ei voi vain sokeasti vastustaa kaikkea, mitä hallitus tekee. Se ei ole vastuullista. Siksi olemme valmiita tukemaan hallituksen esityksiä silloin, kun ne ovat järkeviä.

Opposition tärkein tehtävä on tarjota vaihtoehtoja.

Vaihtoehtoja niille opiskelijoille, palkansaajille, yrittäjille ja eläkeläisille, joiden ääni ei hallitusratkaisussa kuulunut. Vaihtoehtoja Suomen kehittämiseen.

Rinteen vasemmistohallitus uskoo siihen, että kaikki suomalaisen yhteiskunnan haasteet ratkaistaan lisäämällä veroja, tulonsiirtoja ja pakkoa.

Tämä on tyypillistä vasemmistolaista ajattelua.

Kokoomuksella on vaihtoehto hallitusohjelmalle ja tälle suunnalle.

Me luotamme ihmisiin. Kehitetään Suomea yksilön, ei järjestelmän näkökulmasta. Tämä on suuri ero Kokoomuksen ja hallituksen välillä.

Yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on taata mahdollisuuksien tasa-arvo, annetaan kaikille samat lähtökohdat.

Varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa merkittävästi lapsen mahdollisuuksia pärjätä myöhemmin elämässä. Miksei hallitus siis panosta varhaisiin vuosiin enemmän? Syrjäytymistä sen sijaan torjutaan pakolla ja oppivelvollisuusiän nostolla.

Suomessamme ahkeruus on yhteiskunnan kantava voima. Ahkerat opiskelijat, työntekijät ja yrittäjät ansaitsevat palkkion ponnisteluistaan. Se tarkoittaa kevyempää työn ja yrittämisen verotusta – ei kireämpää.

Me haluemme vähentää turhia normeja ja byrokratiaa. Me haluamme, että suomalaiset saavat itse valita palvelunsa.

Me haluamme, että työpaikoilla voi mahdollisimman laajasti sopia työehdoista. Me olemme pettyneitä siihen, ettei paikallinen sopiminen laajene koskemaan kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä.

Näistä syistä ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta 2020-luvulla eikä kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

 

Eduskuntakeskustelu hallitusohjelmasta. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.