Kokoomuksen Mykkänen: Onko tulevaisuusinvestoinnit tunnin raiteisiin peruttu?

Uutiset

Julkaisuvapaa heti

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo tänään Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei nopeiden junayhteyksien rakentaminen lähivuosina ole realismia.  Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen harmittelee, että hallitus ei ilmeisesti enää tähtää sitovien päätösten tekemiseen Tampereen, Turun tai idän suunnan nopeista junayhteyksistä.

”Vielä kesäkuussa lisätalousarvion eduskuntakäsittelyssä viesti oli, että odottakaa vain, kyllä investoinnit ratahankkeisiin tulevat. Demarit lupasivat tulevaisuusinvestointeja isolla kädellä, mutta herää kysymys: mitä investoinnit ovat, jos yhtään uutta suurta infrahanketta ei saada liikkeelle? Ristiriita lupausten ja tekojen välillä on suuri, jos muutaman kuukauden ikäinen hallitus jo luovuttaa kaupunkien kehityksen suurhankkeiden suhteen”, Mykkänen kummastelee.

Marin perustelee vaikeuksia sillä, että suurhankkeet sitoisivat useamman vaalikauden liikenteen rahoja. Mykkänen toteaa, että se on normaalia liikenteen investointihankkeissa.

”Toki tunnin junat sitovat rahaa useiden vaalikausien kehyksistä. Juuri siksi eduskunnassa on yhdessä sovittu, että parlamentaarisesti valmistellaan liikenteelle 12 vuoden liikennesuunnitelma, joka antaa investoinneille raamit. Toivottavasti liikennesuunnitelma ei ole unohtumassa. Tarvittaessa hankkeita on myös uskallettava laittaa ajallisesti järjestykseen. Valintojen pakoilu ei saa olla syy jättää kaikki tekemättä”, Mykkänen sanoo.

“Toivottavasti liikennesuunnitelma ei ole unohtumassa.”

Edellinen hallitus valmisteli liikenteen suurhankkeisiin hankeyhtiömallin. Sen ytimenä on, että hankkeesta hyötyvät kunnat ja muut toimijat sijoittaisivat hankkeeseen esimerkiksi tontteja ja kiinteistöjä, joiden arvoa hanke nostaa. Tämän omaisuuden tuotoilla hankeyhtiö voisi pysyvästi rahoittaa osan hankkeesta.

”Hankeyhtiömalleja voi viilata, mutta se ei ole oikean mittaluokan syy jättää tunnin junien rakentamispäätökset koko vaalikaudeksi seisomaan. Pääpanos on joka tapauksessa yhteiskunnalta. Jos hallitus ei kuluttaisi 3 miljardin euron omaisuuden myyntitulojaan sataan, pääasiassa juoksevien menojen kohteeseen, se voisi tehdä oikeita tulevaisuusinvestointeja. Kaupungit olisivat valmiita omaan panokseensa, jos hallitus hoitaisi omaisuustuloilla oman osuutensa hankeyhtiöiden pääomituksesta”, Mykkänen korostaa.

”Jos poliittista tahtoa on, ratkaisu hankkeisiin on löydettävissä. Kokoomus tulee esittämään oman hankemyönteisen vaihtoehdon syksyn varjobudjetissa. Hallituksella on vielä mahdollisuus arvioida uudelleen 3 miljardin myyntitulojen käyttö ja tehdä oikeita investointeja tulevaisuuteen”, Mykkänen kertoo.