Saara-Sofia Sirén: Sinilevä muistutus Itämeren huonosta tilasta

Uutiset

Saara-Sofia Siren Kokoomus

Sinilevä muistuttaa rehevöitymisestä virtaamalla rannoille ja aiheuttamalla siten uimakieltoja kauniina kesäpäivinä. Sinilevä on muistutus meille jokaiselle Itämeren huonosta tilasta, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen ja puolueen ympäristöverkoston puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén blogissaan.

”Työtä Itämeren suojelemiseksi on tehty jo pitkään ja tärkeitä onnistumisiakin saatu, mutta kuten jälleen näemme, lisää toimia tarvitaan. Merkittävimmät ravinnepäästöjen vähennysmahdollisuudet ovat maataloudessa. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla maatalouden vesistöille aiheuttamaa ravinnekuormitusta vähennetään kestävällä tavalla, myös viljelijäyrittäjien näkökulmasta katsoen”, Sirén sanoo.

”Itämeren paremman ekologisen tilan edistämisessä nimenomaan maatalouden tukijärjestelmiin tehtävät rakenteelliset uudistukset ovat aivan keskiössä”, Sirén muistuttaa.

Itämeren suojelu on koko Suomen asia.

Rinteen hallitusta Sirén kirittäisi tekemään kunnianhimoisempia toimia, jotta esitettyihin tavoitteisiin olisi mahdollista päästä.

”Itämeren suojelu on koko Suomen asia, jota on edistettävä ympäri vuoden. Lähestyvät syyssateet eivät saa huuhtoa vellovaa sinileväongelmaa pois uuden hallituksen mielestä. Rinteen hallituksen tavoitteet ovat hyviä, mutta todellisuudessa varatut määrärahat eivät tule riittämään tarvittaviin muutoksiin”, Sirén huomauttaa.

”Peltojen kipsikäsittely ja kalkitus maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi saatiin käyntiin edellisen hallituksen päätöksellä. Nämä toimet ovat kuitenkin lähinnä ensiapua. Lisäksi tarvitaan järjestelmätason muutoksia, jotta ravinnekuorman päätymistä Itämeren voidaan torjua pysyvämmin”, sanoo Sirén.

Kokoomus on esittänyt maatilojen ylijäämälannan ohjaamista biokaasun ja kiertoravinteiden tuotantoon. Ylijäämälannalle asetettaisiin prosessointivelvoite, jolla edistetään lannan päätymistä hyötykäyttöön.

”Tällä hetkellä ylijäämäinen lanta levitetään usein pelloille, joilta ravinteet valuvat herkästi vesistöihin. Lannan käsittelyssä olisi isoja mahdollisuuksia niin Itämeren kuin ilmaston näkökulmasta. Hiilinieluhyötyjä saataisiin, jos lannan levittämistä varten ei tarvitsisi enää raivata uusia peltoja. Lannasta tuotettu biokaasu puolestaan korvaisi fossiilisia polttoaineita, mikä vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi kiertotalouden edistäminen parantaisi maatalouden omavaraisuutta”, Sirén sanoo.

”Heikon kannattavuuden kanssa kamppaileva maatalous tarvitsee tietenkin muutokseen apua. Suuret biokaasulaitokset ovat massiivisia investointeja. Esimerkiksi Ruotsissa on käytössä syöttötariffi, jonka turvin investoiminen biokaasun ja kiertoravinteiden tuotantolaitoksiin on kannattavaa”, Sirén sanoo.

Sirénin kirjoitus: https://saarasofia.fi/ravinteet-kuuluvat-kiertoon-eivatka-itamereen/