Kokoomuksen Kilpi: Liikennekuolemien puolittaminen vielä kaukainen haave

Uutiset

Tiedote 3.8.2019

Kuluva kesä on erityisen musta liikenteessä tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta. Liikenneturvan tilaston mukaan tammi-kesäkuussa 2019 kuolemia oli 99, kun vastaava luku vuodelta 2018 oli 88.

Suomi asetti vuonna 2010 kunnianhimoisen tavoitteen puolittaa liikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna 2020 kuolisi enintään 136 henkilöä. Liikenneturvan vuoden 2018 ennakkotiedon perusteella kuolemien määrä ylittyy noin sadalla. Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi vaatii järeitä toimia liikennekuolemien vähentämiseksi.

”Vaikka autoista on tullut turvallisempia, tapahtuu kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia edelleenkin aivan liian paljon. Poliisien resurssien kutistumisen ja Liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä liikenteen valvonta on vähentynyt dramaattisesti. Useassa tänäkin kesänä tapahtuneessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa on kyse vanhasta vitsauksesta – kaahaamisesta”, Kilpi toteaa.

Poliisin vähentyneiden resurssien vuoksi liikennesektorien poliisit ovat joutuneet keskittymään kiireellisten hälytys- ja valvontatehtävien suorittamiseen, ja liikenteen valvonta on kutistunut mitättömiin. Tämä ilmenee mm. Valtiontalouden tarkastusviraston tekemästä tarkastuksesta. Suomi on jäänyt liikenneturvallisuudessakin pahasti jälkeen muista Pohjoismaista. Kilpi vaatii poliisin resursseihin tuntuvaa parannusta.

”On tehtävä määrätietoinen, pitkän tähtäimen sitova päätös poliisien määrän nostamiseksi 8000 poliisiin, jolla päästäisiin 2000-luvun vaihteen tilanteeseen. Vain siten voidaan taata liikennevalvonta edes jollakin tasolla. Hallituksen linjaama muutaman sadan poliisin lisäys ei ole missään nimessä riittävä panostus suomalaisten turvallisuuteen”, Kilpi huomauttaa.

Joka seitsemäs liikennekuolema on itsemurha. Mielenterveystyön resurssien niukkuus on nähtävissä suoraan myös liikennekuolemien määrässä. Vain puolet mielenterveyden häiriöitä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

”Mielenterveystyön resursointia on vahvistettava tuntuvasti. Varsinkin nuorten kohdalla se olisi erinomaisen tuloksellista. Mitä aiemmin ongelmiin päästään käsiksi, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Terapiatakuusta on tehty kansalaisaloite, jota kokoomus kannattaa.”

”Liikenteessä tapahtuvat itsemurhat ovat erityisen huolestuttava ilmiö, sillä niissä hyvin usein osalliseksi joutuvat täysin sivulliset ihmiset. Lähihistorian traagisimpiin kuuluu tapaus, jossa itsemurhaa yrittänyt henkilö ajoi päin kahta mopoautolla liikkeellä ollutta nuorta”, Kilpi muistuttaa.

Lisätiedot:

Marko Kilpi, p. 050 381 6736