Jaana Pelkonen: Kissojen tunnistusmerkintä on lisättävä lakiin

Uutiset

Kissa on Suomen toiseksi yleisin lemmikki. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti näy kissojen arvostuksessa.

Apua tarvitsevien kissojen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Suomessa hylätään tai tapetaan ei-toivottuna eläinsuojeluyhdistysten arvioiden mukaan edelleen noin 20 000 kissaa vuodessa. Löytökissoista joka viides päätyy lopetettavaksi. Villiintyneet kissapopulaatiot ovat entistä huonokuntoisempia ja lisääntyvät hallitsemattomasti. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat lämpimämmät talvet mahdollistavat tulevaisuudessa myös yhä useamman poikueen syntymisen.

Koirien pitäminen kissoja arvokkaampina näkyy esimerkiksi siinä, että suurin osa koirista on merkitty tunnistusmerkinnällä ja rekisteröity rekisteriin. Kissojen kohdalla käytäntö ei ole yhtä yleinen.

Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisivät tehokkaasti villiintyneiden kissapopulaatioiden syntymistä ja auttaisivat palauttamaan eksyneet kissat nopeammin omistajilleen. Ajan tasalla olevat tunnistusmerkinnät vähentäisivät siten kunnille lankeavia löytöeläinten hoidosta aiheutuvia kuluja. Myös tahallisesti hylättyjen kissojen omistajat saataisiin hylkäämisestä nopeammin vastuuseen.

Jätin kesällä kirjallisen kysymyksen lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Vastauksessaan (KKV36/2019) ministeri vahvisti, että hallitus tunnistaa pakollisen merkinnän ja rekisteröinnin hyödyt.

Suomella olisi mahdollisuus profiloitua eläinten kohtelussa sivistysvaltioksi eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tällä hetkellä vain koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat etenemässä lakiin asti. Kissojen pakolliselle tunnistusmerkinnälle ja rekisteröinnille on jätetty optio.

Kissojen ja koirien tulee olla lemmikkinä samanarvoisia. Näin ollen kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröintivaatimus tulee ehdottomasti säätää samanaikaisesti sekä koirille että kissoille. Toivon, että Rinteen hallitus ottaa asian vakavasti, eivätkä kissat jää koirien jalkoihin.

Jaana Pelkonen
Kansanedustaja