Sari Multala: Ojasta allikkoon – turpeesta eroon

Uutiset

Sari Multala kokoomus

Kokoomuksen tavoitteena on, että fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa päättyy vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä. Enemmistö hallituspuolueista kannatti vielä ennen vaaleja turpeen polton alasajoa sekä yritystukien karsimista. Vihreät lupasivat karsia yritystukia jopa kahden miljardin euron edestä vuoteen 2025 mennessä.

Valtiovarainministeri Lintilän keskiviikkona 14.8. pitämässä tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että hallitus ei ole luopumassa turpeen verotuesta. Verotuesta, johon tämän vuoden arvioiden mukaan käytetään lähes 190 miljoonaa euroa.

Sen sijaan hallitus korottaa polttoaineen verotusta ympäristösyihin vedoten. Tavalliset veronmaksajat kärsivät tästä ratkaisusta ja joutuvat ympäristötalkoiden maksajiksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on esittänyt, että polttoaine- ja dieselverojen korotukset korvattaisiin turpeen verotuesta luopumalla. Tähän ehdotukseen valtiovarainministeri ei valitettavasti tarttunut.

Suoluonnon merkitys on suuri luonnon monimuotoisuuden kannalta. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreessa maankäyttöraportissa vaaditaan nopeita toimia metsien ja maan hiilinielujen vahvistamiseksi. Tarvitsemme kunnianhimoisen suo- ja kosteikkoalueiden tilan parantamisen tähtäävän toimintaohjelman, jolla pystymme turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja parantamaan vesistöjemme tilaa.

Hallituksen on otettava erityisesti turhaan ojitettujen suoalueiden ennallistaminen osaksi ohjelmaansa. Yhtenä ojitusintoa lisäävänä tekijänä on nähty niin sanotut Kemera-tuet, joita valtio maksaa ojitusmäärien perusteella.

Meidän on kannettava vastuumme luonnon monimuotoisuudesta.

Suopohjaisten metsien ojitus tulisi kuitenkin rajata vain välttämättömään minimiin ravinnevalumien estämisen kannalta tärkeimmillä alueilla ja tukea kunnostusojituksen vesiensuojeluratkaisujen parantamista. Lisäksi tulisi selvittää, missä määrin jatkuva kasvatus ja muut menetelmät voisivat toimia ratkaisuna ja päivittää tarvittaessa metsänhoito-ohjeet ja tukiehdot edistämään tätä tavoitetta.

Meidän on kannettava vastuumme luonnon monimuotoisuudesta. Myös kovat puheet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi näyttävät jääneen puheen tasolle. Nyt on vihreällä ilmasto- ja ympäristöministerillä näytön paikka – budjettiriiheen on vielä aikaa.

Sari Multala, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen

Kokoomusvisa, ympäristövisa

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.