Paikka auki: toiminnanjohtajaksi Helsingin kokoomukseen?

Uutiset

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, joka haluaa tarjota ihmisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon ja demokratian toteutumisen puolesta. Satavuotiaana kansanliikkeenä tarjoamme työntekoa arvostavalle ja poliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneelle mielenkiintoisen ja tavoitehakuisen työympäristön.

Toiminnanjohtajaksi Helsingin kokoomukseen?

Toiminnanjohtajan tehtävä on vastata kokoomuksen kenttätoiminnasta ja järjestöllisestä kasvusta Helsingissä. Keskeisenä tehtävänä on johtaa kokoomus Helsingissä vaalivoittoon kuntavaaleissa 2021 ja eduskuntavaaleissa 2023. Toiminnanjohtaja hoitaa piirijärjestön taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä järjestöihin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimintaa alueellisissa ja kunnallisis­sa yhteistyöelimissä sekä johtaa piiritoimiston toimintaa. Toiminnanjohtajan työnantaja on Kansallinen Kokoomus rp, ja ensisijainen työskentelypaikka on Helsingissä sijaitseva Helsingin kokoomuksen piiritoimisto.

Toimeen valittavalta edellytämme kokoomuslaista maailmankatsomusta, dynaamisuutta, kykyä tarttua käytännön toimeen, työtä pelkäämätöntä asennetta sekä tuloshakuisuutta. Lisäksi toivomme järjestötoiminnan ja taloudenhoidon tuntemusta, kokemusta politiikan tekemisestä ja yhteiskunnalli­sesta vaikuttamisesta, hyvää suullista ja kirjallista esitystai­toa, sujuvaa tietotekniikan, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hallintaa sekä vahvaa organisointikykyä.

Eduksi laskemme tehtävään sopivan koulutuksen lisäksi kokemuksen tapahtumien järjestämisestä ja vaalityöstä. Toimen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvostat työntekoa paremman Helsingin puolesta, niin lähetä hakemus + cv palkkatoivomuksineen ja suosittelijoineen 30.9.2019 mennessä osoitteeseen info@kokoomus.fi.

Tiedusteluihin vastaa kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko, puh. +358 50 3423 654. Lisätietoja antaa myös Helsingin Kokoomus ry:n puheenjohtaja Maarit Vierunen, puh. +358 46 877 3296.