Kokoomuksen Heikkinen ja Talvitie: Hallituksen varattava suunnittelumääräraha pääradalle Ouluun asti

Uutiset

Kokoomus julkaisi tiistaina 19.11. pitämässään tiedotustilaisuudessa eduskunnan pikkuparlamentissa oman vaihtoehtobudjettinsa.

Eduskuntaryhmä esittää kunnianhimoisten koko maan kattavien raidehankkeiden aloittamista mahdollisimman nopeasti. Kokoomus ohjaisi valtion omaisuutta kaikkiaan 3 miljardia euroa liikennehankkeisiin, joista valtaosa kohdistuu raidehankeyhtiöiden pääomittamiseen sekä raidehankkeiden toteuttamiseen.

Osana kokonaisuutta Kokoomus kannattaa 8 miljoonan euron suunnittelumäärärahan lisäämistä Pääradan nopeiden raideyhteyksien suunnittelulle Ouluun ja aina Tornioon asti.

Myös pohjoiseen tarvitaan ilmastoystävällisiä nopeita raiteita ja tähän kokoomus on sitoutunut

Kaikki me pohjoisen ihmiset olemme yhtä mieltä siitä, että raiteisiin panostaminen on liikenne-asioissa pohjoisen ykkösasia. Nyt kuitenkin Rinteen hallitus keskittyy Pääradan kehittämisessä lähinnä vain Tampereen eteläpuoliseen Suomeen. Myös pohjoiseen tarvitaan ilmastoystävällisiä nopeita raiteita ja tähän kokoomus on sitoutunut”, toteaa kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Euroopan unionin TEN-T ydinverkkokäytävän kehittämiseen tarkoitetun CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) ehtona on olemassa olevat hankesuunnitelmat. Haku seuraavalle rahoituskaudelle 2021 – 2027 umpeutuu 26.2.2020.
Kokoomuksen Heikkinen paheksuu hallituksen toimettomuutta asiassa.

Ilman kunnollisia suunnitelmia EU-raha pohjoisen raiteille uhkaa mennä sivu suun. On käsittämätöntä, että Suomi jatkuvasti alihyödyntää EU:n eri ohjelmien tarjoamaa rahoitusta, toteaa Janne Heikkinen.

Edustajat ovat hyvillään, että Kokoomus kantaa huolta koko Suomen asiasta ja vaihtoehtobudjettiin on sisällytetty määräraha Pohjois- ja Länsi-Suomen kannalta tärkeiden ratayhteyksien suunnittelulle.

Lisätietoja:
Mari-Leena Talvitie
0445 273 288
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Janne Heikkinen
040 5554263
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lähteitä:
https://www.oululehti.fi/uutiset/oulu-tyrmaa-hallituksen-raidesuunnitelmat-pohjoissuomen-tarpeet-unohdettu-6.386.3647865.e68d28369b

: Suomi ei hyödynnä riittävästi EU-rahoitusta