Petteri Orpo hallitukselle: lisää työtä, vähemmän velkaa!

Uutiset

Petteri Orpo haastoi hallitusta eduskunnassa riittämättömistä työllisyystoimista ja holtittomasta velkaantumisesta.

Tämä joulukuu on ollut hyvin poikkeuksellista aikaa suomalaisessa politiikassa. Kymmenet ihmiset tulivat viikonlopun aikana sanomaan, että ”politiikkaa näyttää sekavalta, tehkää jotain!”

Posti-case, hallituskriisi ja viimeisenä sekavuus al-Hol asiassa ovat syöneet suomalaisten luottamusta hallitukseen ja politiikkaan.

Tuoreen hallituksen ensimmäinen tehtävä on luottamuksen ja toimintakyvyn palauttaminen.

Haluamme antaa pääministeri Marinille reilun mahdollisuuden, vaikka ensimmäisten päivien perusteella näyttää, että haparointi jatkuu.

Kokoomus tulee arvioimaan hallitusta sen tekojen perusteella.

Kokoomus tulee arvioimaan hallitusta sen tekojen perusteella.

Saatteko nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden laskuun? Pystyttekö parantamaan ikäihmisten palveluita? Pidättekö suomalaisille antamanne turvallisuuslupauksen ja lisäätte poliisien määrä? Teettekö aidosti vaikuttavia ilmastotoimia? Saavatko suomalaiset työtä ja loppuuko velaksi eläminen?

Rinteen hallituksen kaatumisen jälkeen oli selvää, että hallituspuolueet pyrkivät jatkamaan nykyisellä pohjalla. Sille löytyi eduskunnan enemmistö, vaikka vaihtoehtojakin olisi ollut.

Hallituspuolueilla olisi ollut hyvä mahdollisuus korjata hallitusohjelmaa, mutta näin ei tehty. Hiekalle rakentaminen jatkuu, joten perustukset eivät pidä.

Suurin ongelma Marinin hallituksen ohjelmassa on se, että sen taloudellinen pohja pettää. Valtiovarainministeriön arvion mukaan nykyisellä kehityksellä julkinen talous on 5 miljardia alijäämäinen vaalikauden lopussa. Velkaantuminen on kääntynyt selvään kasvuun jo nyt, vaikka talous vielä kasvaa.

Työllisyystavoite on tällä hetkellä arvioiden mukaan 68 000 työllisen päässä. Surullista on, että kun teidän pitäisi tehdä työllisyystoimia, niin hallituksen talousarvioesitys heikentää työllisyyttä noin viidellä tuhannella.

Kun perustukset pettävät, myös ohjelman muut tavoitteet vaarantuvat. Tämä hallituspohja ei pysty tekemään ratkaisuja, joilla hyvinvointiyhteiskunta turvataan lapsillemme.

Tämä on vakavin syy sille, miksi tulemme äänestämään huomenna hallituksen luottamusta vastaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Kokoomus esitti marraskuussa oman vaihtoehtonsa hallituksen vasemmistolaiselle politiikalle.

Vaihtoehtomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaikkaa.

Ensimmäiseksi lisätään tuloja. Vaihtoehtomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaikkaa. Me tarvitsemme nämä työpaikat, jotta rahat riittävät laadukkaaseen koulutukseen, perheiden palveluihin ja ikäihmisten hyvään hoivaan.

Toiseksi kevennetään verotusta. Palkasta ja eläkkeestä pitää jäädä ihmiselle enemmän käteen, että euroja riittää muuhunkin kuin aivan välttämättömään.

Suomen pitää olla kannustava yhteiskunta. Siksi esitämme vaihtoehdossamme työn ja eläkkeiden verotuksen keventämistä miljardilla, kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista ja yli 75-vuotiaille korotusta kotitalousvähennykseen.

Kolmanneksi tehdään oikeita tulevaisuusinvestointeja. Hallitus aikoo jakaa omaisuusmyyntitulot kertaluonteisesti yli sataan eri kohteeseen sekä käyttömenoihin. Me panostaisimme miljardin korkeakouluihin ja kaksi miljardia suurten raidehankkeiden päättäväiseen edistämiseen.

Vaihtoehtomme osoittaa, kuinka valtava vaikutus paremmalla työllisyydellä on. Koko julkinen talous vahvistuu yli kahdella miljardilla. Voimme keventää ihmisten verotusta ja otamme miljardin vähemmän velkaa – ja silti rahaa riittää tärkeisiin kohteisiin.

Eli neljänneksi Kokoomus tekee vaihtoehdossaan panostuksia suomalaisten suurimpiin huoliin; nuorten tulevaisuuteen, hoivaan ja turvallisuuteen. Terapiatakuu voimaan, lisää poliiseja ja ikäihmisille hoitajia. Tulevaisuutta rakennamme panostamalla pysyvää rahaa perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukioon ja tutkimukseen.

Myös ilmastotoimissa Kokoomuksen vaihtoehto on hallitusta kunnianhimoisempi. Meille talouden kasvu ja päästöjen vähentäminen eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia vaihtoehtoja. Te lisäätte ympäristölle haitallisia tukia – me vähennämme. Keskitymme isoihin muutoksiin vaikeuttamatta yksittäisten ihmisten elämää.

Punavihreän vasemmistohallituksen politiikalle on olemassa vastuullinen moderni vaihtoehto.

Hallitus on viime viikkoina ollut vaikeuksissa. Vaikeudet johtuvat vakavista asioista, mutta lisää on edessä, jos nykyinen linja jatkuu. Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus uhkaa rapautua, jos taloudellinen pohja hallituksen ohjelmalta pettää.

Näistä syistä ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

”Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta 2020-luvulla, eikä kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”


Petteri Orpon puhe eduskunnassa 16.12.2019, muutokset puhuttaessa mahdollisia