Terveiset hallituksen ilmastoriiheen: Kokoomuksen ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Uutiset

Ilmastopolitiikassa on nyt tekojen aika. Selvityksiin ja tiekarttoihin vetoaminen on tiensä päässä. Toivomme hallitukselta rohkeutta ja päättäväisyyttä ilmastoriiheen 3.–4. helmikuuta. Tarjoamme myös ratkaisuja hyödynnettäviksi.

Kokoomuksen mielestä ilmastokeskustelussa on tähän saakka ollut liian vähän sijaa toivolle. Keskustelua on hallinnut pelko: joko siitä, että poliittiset päättäjät eivät pysty tekemään riittävästi ilmastotekoja tai siitä, että ne muuttavat ihmisten arjen kohtuuttoman vaikeaksi.

Toivon ilmastopolitiikka tarkoittaa talouden valjastamista ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Muutos on mahdollinen ilman kohtuuttomia elämäntapamuutoksia tai pysyviä kustannuksia. Voimme vähentää päästöjä ilman, että talouskasvu hiipuu. Olemme jo kyenneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta merkittävästi energiatuotannossa. Esimerkiksi tuulivoimaa rakennetaan nyt ennätyksellisellä tahdilla, vaikka uusi tuulivoima ei saa valtiontukea. Tuotimme sähköä viime vuonna enemmän tuulivoimalla kuin hiilellä ja tuulivoiman osuus on 20-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Päästöjen vähentämiseksi on lukuisia konkreettisia keinoja.

Suomella on kasvun mahdollisuuksia uusiutuvan energian ja älykkäiden energiaratkaisujen saralla. Kokoomuksen mielestä ilmastopolitiikan on oltava reilua ja tehokasta. Haluamme tarjota ratkaisuja avuksi hallitukselle.
Tiukentuva päästökauppa, kasvavat materiaalikustannukset ja kuluttajien tietoisuus ovat ohjanneet yrityksiä huomioimaan vastuullisuuden tuomat taloudelliset edut yhä vahvemmin. Meidän lainsäätäjien on pysyttävä tässä muutoksessa kiinni.

Päästöjen laskeminen luo parhaimmillaan uusia työpaikkoja ja varmistaa perinteisen teollisuuden kilpailukyvyn. Moninkertaistamme työmme panoksen myymällä insinööriosaamisemme puhtaiden ratkaisujen osalta Kiinaan ja Intian kokoisille markkinoille.

Suomalaiset haluavat toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Me haluamme puolestaan antaa työkalut arjen kestäviin valintoihin. Eniten korjattavaa on tällä hetkellä asumisen lämmityspäästöissä. Julkisessa keskustelussa hämärtyy usein se tosiasia, että lämmityksen päästöt ovat lähes kaksi kertaa suuremmat kuin yksityisautoilun päästöt.
Suomen ilmastopaneeli on arvioinut, että hallituksen ilmastotavoitteiden ja jo sovittujen toimien välillä on yli 19 miljoonan tonnin kuilu. Päästökuilu on niin iso, että se vastaa yli kolmannesta Suomen vuosittaisista päästöistä.

Kokoomus on kuunnellut asiantuntijoiden suosituksia. Olemme valmiita suuntamaan yritystukien painopisteen kohti tuotekehitystä ja tutkimusta, joilla edistetään päästöttömiä ratkaisuja. Nyt on tekojen aika.

Ilmastoteot, jotka kokoomus toteuttaisi heti:

Ympäristölle haitallisten ja kilpailua vääristävien tukien leikkaus vähintään puolella miljardilla.

Puhtaiden teknologioiden tuotekehityksen ja tutkimustoiminnan mittava tukeminen.

Teollisuuden sähköistymisen ja päästöjen vähentymisen kiihdyttäminen.

Esitimme vaihtoehtobudjetissamme muun muassa energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä luopumista, viihdemerenkulun miehistötuen leikkausta ja maatalouden energiaveron palautuksen poistoa fossiilisten polttoaineiden osalta.

Kokoomus kohdentaisi yritystukileikkauksista saaduista varoista pysyvästi 140 miljoona tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Suuntaisimme vaalikauden aikana 24 miljoonan euron kokonaispanostuksen pienydinvoimaloiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Alentaisimme lisäksi teollisuuden sähköveroluokka II:n kohti EU:n sallimaa minimitasoa.

Suomessa tarvitaan kaikkiaan verotuksen kokonaisuudistus, jossa verotuksen painopiste siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen verotukseen.

Lämmityksen päästöjen puolittaminen

Autetaan korvaamaan öljy, hiili ja turve puhtailla ja edullisilla ratkaisuilla. Sähkötuotantomme päästöttömyys nousee Olkiluoto 3:n myötä 85 prosenttiin. Nyt meidän on kohdistettava katseemme lämmityksen päästöjen laskemiseen. Lämmön tuotannossa on valittavana useita fossiilivapaita tuotantotapoja, kun erilaiset maalämpöratkaisut tekevät läpimurtoa. Kivihiilelle on asetettu jo eräpäivä. Seuraavaksi voimme ryhtyä ajamaan turpeen veroetua asteittain alas.

Uudet energiaratkaisut ovat mahdollisuus jokaiselle. Tämän vuosikymmenen ytimessä ovat hyötysuhdettaan kasvattaneet yhä suuremmat lämpöpumput sekä teollisuuden ja kiinteistöjen hukkalämmöt. Ottaisimme myös pienyrittäjät yhä tiiviimmin mukaan lämpöverkkojen tuottajiksi. Myös kotitaloudet voivat muuttua kuluttajista tuottajiksi.

Tehdään Suomesta pienydinvoimaloiden mallimaan. Pienydinvoimalla voi olla merkittävä rooli kaukolämmön tuotannon päästöjen vähentämisessä. Energiateollisuudessa selvitetäänkin jo pienten modulaaristen reaktoreiden kilpailukykyä kaukolämmöntuotannossa. Nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin hidaste uuden teknologian voittokulun tiellä.

Fossiiliset polttoaineet muuttuvat kalliimmaksi. Energiaremonttien aika on nyt. Kokoomuksen tavoitteena on, että öljyllä erillislämmitetyt talot ja kiinteistöt siirtyvät päästöttömämpiin ratkaisuihin 2020-luvun aikana. Ratkaisujen yleistyminen tarvitsee pikaista kädenojennusta. Pientalojen energiaremontit ovat järkevä tapa tukea arjen ilmastoystävällisempää elämää. Esimerkiksi maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja ja maksaa itsensä nopeasti takaisin jo muutamassa vuodessa.

Muutos on tuotava jokaisen kotiin. Ottaisimme käyttöön lainatakaukset ja kattavamman kotitalousvähennyksen, jotta muutos olisi jokaisen ulottuvilla. Peruisimme kotitalousvähennykseen kohdistetut leikkaukset ja korottaisimme kotitalousvähennystä muun muassa yli 75-vuotiaiden osalta. Uudistuksilla varmistetaan, että investointien takaisinmaksuajat lyhenevät merkittävästi. Näin pidämme kaikki mukana.

Kokonaisuus sisältää seuraavat teot:

Nostetaan lämmityspolttoaineiden verotusta 150 miljoonalla eurolla. Muutos sisältää kivihiilen, öljyn, maakaasun sekä turpeen verotuksen muutoksen.

Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin. Kotitalousvähennys laajennetaan määräaikaisesti myös laiteinvestointeihin.

ARA:n energia-avustukset kohdistetaan erityisesti pienituloisille. Lisäksi avustusten E-lukujen kertoimet tarkistetaan.Luodaan vihreä lainaohjelma, jolla taataan kaikkien taloyhtiöiden ja kotitalouksien mahdollisuus saada laina energiainvestointeihin.

Lämpöpumppujen sähkövero lasketaan EU-minimiin niissä kohteissa, joissa ne luovuttavat lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Ydinenergialaki päivitetään siten, että ydinenergialaitosten suunnittelu, rakentaminen ja lupajärjestelmät mahdollistavat pienydinvoiman edistämisen.

Kaukolämpöverkot avataan niin, että ulkopuolisilla tuottajilla on helppo pääsy lämpömarkkinoille.Tehdään kaavoitusvaatimusten muutos, jolla mahdollistetaan lämpökaivojen viistoporaaminen julkisessa omistuksessa olevien rakentamattomien maiden alle.

Kaukolämpöverkon uusien osien on toimittava 60 asteella, jotta niihin voidaan kytkeä lämmönlähteitä, jotka eivät yllä nykyisiin lämpötilavaatimuksiin.

Puretaan esteet uusien geotermistä lämmöntuotannon tieltä.

Rakennusmääräyksiä muutetaan niin, että hukkalämmön varastoinnit otetaan huomioon korjausrakentamisen yhteydessä.