Kokoomuksen Autto ja Vestman: Opintotuen tulorajoista luovuttava väliaikaisesti

Uutiset

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää, että maassa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi opintotuen vapaan tulon tulorajasta luovutaan väliaikaisesti.

Tällä hetkellä vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 696 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Kela on perinyt opintotukea takaisin viime vuonna lähes 40 000 opiskelijalta tulorajojen vuoksi.

”Ahkeria opiskelijoita ei tule rangaista siitä, että he työllistyisivät marjatiloille ja muihin maatalouden sekä alkutuotannon tehtäviin. Myös terveydenhuollon tehtäviin tulisi saada alan opiskelijat täysimääräisesti valjastettua. Muutos olisi myös selkeä viesti opiskelijoille, että he voisivat työllistyä nyt näiden kriittisten tehtävien pariin pelkäämättä opintotuen takaisinperintää ”, toteaa Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto.

Tilanne on haastava erityisesti kausityöaloilla, joissa ulkomaisen työvoiman tarve on suuri. Esimerkiksi maatalouden kausitöihin tarvitaan arvioiden mukaan 10 000-15 000 työntekijää vuosittain. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi Suomen rajat on suljettu, mikä hankaloittaa ulkomaisen työvoiman saatavuutta. Ratkaisuja on löydettävä jo maassa olevien kannustamisesta näiden töiden pariin.

”Nyt pitää saada uusia kannustimia opiskelijoille. Kesätyöt voivat olla tänä aikana kiven alla, minkä takia olisi äärimmäisen tärkeää kannustaa opiskelijoita työskentelemään huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla. Pääministeri Marin on toivonut oppositiolta toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ja luvannut tarttua niihin. Onko hallitus valmis toteuttamaan tämän?”, kysyy Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman.

Hallituksen on viipymättä valmisteltava opintotukilain muutos, jolla vuositulorajasta luovutaan väliaikaisesti tämän vuoden osalta.

Muutos saadaan tarvittaessa käsiteltyä ripeällä aikataululla eduskunnassa.

”Valmiuslain ja kriisilakien käsittely on osoittanut, että meillä on eduskunnassa valmius edistää nopealla aikataululla hallituksen esityksiä. Tässä olisi hallitukselle käyttökelpoinen ratkaisu, johon saa tarttua. Ahkeruudesta ja työnteosta ei saa rangaista!” päättävät edustajat.

Kokoomus esitti jo viime syksynä, että opiskelijoiden arkea helpotetaan nostamalla nykyisiä opintotuen tulorajoja 50 prosentilla. Tällöin yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja kasvaisi 6000 eurolla 18 000 euroon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin mukaan tulorajojen 50 prosentin nosto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.