Kokoomuksen Multala: Onko hallitus unohtanut urheilijat?

Uutiset

Kokoomuksen kansanedustaja ja Olympiakomitean hallituksen jäsen Sari Multala on pöyristynyt hallituksen välinpitämättömyydestä ammattiurheilijoiden tilanteeseen koronakriisin keskellä.

Multala kysyi hallitukselta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä urheilijoiden sosiaaliturvan ja toimeentulon varmistamiseksi.

Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen ministeri Pekonen totesi vain, että asia otettaneen pohdintaan parlamentaarisen sosiaaliturvan uudistamista pohtivan työryhmän työskentelyssä, jos työryhmä niin haluaa.

Urheilijan ammatinharjoittamisen äkillinen keskeytyminen tänä keväänä on ajanut monet urheilijat taloudelliseen ahdinkoon.

”Urheilijan ammatinharjoittamisen äkillinen keskeytyminen tänä keväänä on ajanut monet urheilijat taloudelliseen ahdinkoon. Huippu-urheilu on ammattimaista työtä, mutta lainsäädäntö ei ole seurannut tässä mukana. Urheilijoilla ei ole aikaa odottaa massiivista sotu-uudistusta – väliaikaisia ratkaisuja tarvitaan heti!” toteaa Multala.

Ammattiurheilijoilla ei ole muihin ammatinharjoittajiin rinnastettavaa työttömyysturvaa, vaikka tilanne on monen kohdalla rinnastettavissa työttömyyteen. Työttömyyskassat eivät ota urheilijoita jäsenikseen. Myös Kela tuntee huonosti huippu-urheilun problematiikkaa.

”Tällä hetkellä osa urheilijoista on käytännössä tyhjän päällä. Ei tällaisen kriisin keskellä, eikä tämän jälkeenkään, urheilijoiden läheisten tule olla niitä, jotka huolehtivat ammattiurheilijan toimeentulosta”, huolehtii Multala.

Ministeri Pekonen nostaa vastauksessaan esiin vuonna 2013 julkaistun ammattiurheilijoiden sosiaaliturvatyöryhmän raportin, jossa ei päädytty ehdottamaan muutoksia työttömyysturvaa koskeviin säännöksiin. Vastauksessa todetaan, että työryhmässä olivat mukana myös ammattiurheilijoita edustaneet keskeiset toimijat. Vastauksessa kuitenkin unohdetaan se tosiasia, että kaikki ammattiurheilijoita edustaneet tahot jättivät raporttiin eriävän mielipiteen, kuten teki myös SAK:n edustaja työryhmässä.

Ministeri Haatainen totesi eduskunnassa 2.4. ammattiurheilijoiden tilanteesta, että sosiaali- ja terveysministeriö ”omalta osaltaan tätäkin miettii, että onko siinä mitään tehtävissä”. Pekosen vastaus kertoo kuitenkin, että toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

”Näyttää siltä, että hallitus on unohtanut urheilijat. Toivon todella, että lainvalmisteluun ryhdytään pikaisesti, jotta vältetään henkilökohtaiset ja inhimilliset tragediat, joita koronakriisi vaikutuksineen saattaa pahimmillaan aiheuttaa. Eduskunta on saanut ripeällä aikataululla säädettyä yrittäjiäkin koskevan väliaikaisen työttömyysturvamallin, joten meidän tahdostamme tämä ei jää kiinni”, Multala päättää.