Kokoomuksen Vartiainen ja Heinonen: Hallituksen ravintolatuki on myöhässä ja sisältää edelleen merkittäviä ongelmia

Uutiset

Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiaisen ja kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinosen mukaan hallituksen ravintolatuki sisältää merkittäviä puutteita ja ongelmia. Myös hallituksen piiristä on esitetty toiveita, että tukimallia kehitetään eduskuntakäsittelyssä.

”Lainvalmistelua varten hallituksella on satoja päteviä virkamiehiä, jotka voivat huolellisesti valmistella esitykset ja laskea niiden vaikutukset. Nyt hallituksen sisäiset riidat ja lakiesityksen sisältö on jätetty eduskunnan ratkaistavaksi. Tehtävä ei tule olemaan helppo, mutta otamme valiokunnassa haasteen vastaan”, kommentoi Vartiainen.

Eduskunta päätti ravintoloiden elinkeinoharjoittamisen merkittävästä rajoittamisesta koronatilanteen vuoksi 4.4. alkaen. Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, kuinka ravintolayrittäjien toimeentulon ja toimintaedellytysten kannalta kohtuulliset vahinkojen korvaukset toteutetaan. Perustuslakivaliokunta katsoi, että rajoitustoimien aiheuttamat menetykset alan yrityksille kompensoidaan kohtuullisesti.

”Ravintolayrittäjät ja alan työntekijät ovat odottaneet jo kuukausia hallituksen esitystä kompsensaatiomallista. Hallitus päätti vasta perjantaina 8.5. antaa eduskunnalle asiasta hallituksen esityksen. Jos tuen puutteita ei korjata, edessä on konkursseja ja työttömyyttä. Siksi me esitämme tukeen muutoksia”, sanoo Heinonen.

Kokoomus esittää ravintolatuen nostoa 300 miljoonaan ja korjauksia tuen perusteisiin

Vartiaisen ja Heinosen mukaan hallituksen esitys ravintolayritysten tukemisesta tulee eduskuntaan myöhässä ja se sisältää edelleen valtavia puutteita. Ehdotetulla tuen tasolla olisi odotettavissa jopa tuhansia konkursseja ja kymmeniä tuhansia työttömiä. Kokoomus on jättänyt lisätalousarvioaloitteen, jossa se esittää tuen nostamista 300 miljoonaan euroon sekä parannuksia hallituksen heikkoon esitykseen.

”Alan liikevaihto oli 2019 rajoituskuukausia vastaavaan aikaan noin miljardi. Kokoomuksen tukimallissa ravintolat saisivat kohtuullisen korvauksen elinkeinovapauden rajoittamisesta. Tuki myös kohdentuisi oikeudenmukaisesti. Laskentaperusteeksi hallitus esittää tammi-helmikuuta, joka monille ravintoloille on vuoden heikointa aikaa, kun taas toukokuu monine juhlapyhineen vuoden parasta. Tähän vaadimme korjausta”, sanoo Heinonen.

Vartiaisen mukaan talousvaliokunnassa on pohdittava maan parhaita akateemisia asiantuntijoita kuunnellen, olisiko tuki mahdollista vielä rakentaa kannustimiltaan paremmaksi.

”Esitetyllä mallilla voi syntyä tilanne, että kaksi vierekkäistä ravintolaa, joista toisessa on paiskittu töitä ja keksitty keinoja liikevaihdon osittaiseksi säilyttämiseksi ja toisessa laitettu lappu luukulle, ensimmäisen palkinto kovasta työstä jääkin saamatta”, kommentoi Vartiainen.

”Lisäksi jos yritys on pyrkinyt kehittämään liiketoimintaa Business Finlandin tuella, hallituksen esittämässä mallissa tämä tuki leikkautuisi pois. Yritteliäisyydestä ja liiketoiminnan kehittämisestä ei näin saisi siitä kuuluvaa palkkiota”, Vartiainen lisää.