Hyvät käytänteet 3.0

Uutiset

Kokoomuskentän parhaat palat lisääntyvät – käsissäsi on uusin versio 3.0.

Verkostot ovat puolueemme matalan kynnyksen toimintamalleista yksi parhaista. Tänä kesänä verkostojemme määrä lisääntyy jälleen. Jokaiselle jäsenellemme löytyy omaa osaamistaan tai kiinnostustaan kohtaan oleva verkosto vaihtoehto. Järjestötoiminnan verkoston yhtenä tehtävänä on kerätä parhaita toiminnan paloja kentältä ja jakaa niitä muiden käyttöön.

Esittelemme jälleen monipuolisia toimia, joita kokoomuslaiset tekevät tai joihin osallistuvat eri puolilla Suomea. Tämänkertaisissa Hyvissä Käytänteissä on yhteistä rajojen ylittäminen ja siltojen rakentaminen eri toimijoiden kesken. Parhaat palat heijastavat alhaalta-ylöspäin, yli rajojen ja tiiviissä yhteistoiminnassa olevaa järjestötoimintaa.

Muutosvauhti on nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja siksi järjestöt tarvitsevat uudenlaista ketteryyttä ja kevyempiä toimintatapoja. Tutustu myös jo aiemmin Hyvät käytänteet 1.0 ja 2.0 esittelyissä olleisiin parhaisiin paloihin. Niistä voi löytyä oman kunnan järjestötyöhön uutta virkistävää toimintaa.

Lämmin kiitos kaikille pamfletin kokoamisessa mukana olleille kokoomuslaisille. Työmme jatkuu ja toimintamme tiivistyy. Seuraava Parhaat palat 4.0 ilmestyy syksyllä 2020. Mikäli olet innostunut jakamaan yhdistyksessäsi käytössä olevan toimintamallin, ota yhteys verkostoomme!

Kokoomusterveisin,

Veikka-Petteri Kuusisto, puheenjohtaja, Parhaat palat -klubi
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Leena Zittling, puheenjohtaja, järjestötoiminnan verkosto
leena@zittling.eu


Hyvät käytänteet 3.0

1. Yli rajojen, yhteistyötä tiivistäen

Pitkät matkaetäisyydet ja harvaanasutut kylät ja seudut haastavat politiikan tekemisen niukoissa olosuhteissa. Olosuhteet eivät kuitenkaan poista suurta halua vaikuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaan. Unelma paremmasta huomisesta, toimivista palveluista ja tiivisitä yhteistoiminnasta elää.

Kolme puolueemme pohjoista piiriä kerääntyi yhteen suunnittelemaan sitä, miten yhteistyön tiivistämisellä saataisiin enemmän eloa kokoomuslaiseen politiikkaan harvaanasutuilla seuduilla. Sininen Liekki syttyi neljä vuotta sitten ja jatkaa paloaan.

Hyvä käytänne: Sininen Liekki
Kerran vuodessa keväällä aurinkoiseen hiihtokeli aikaan kerääntyvät Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan piirit yhteiseen teemalliseen seminaaripäivään kehittäen järjestötyötä ja politiikan osaamista.

Pohjoisen (Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan) piirijärjestöt

2. Yli rajojen, eri ikäryhmiä yhdistäen

Politiikan yksi haaste on koota kentällä ihmisiä yhteen. Reilun vuosikymmenen Lohjalla toiminut usean eri toimijan (kunta, yhdistykset, liike-elämä, akatemia, media) välisestä yhteistyöstä liikkeelle lähtenyt tuhansia ihmisiä liikuttava ”Laavun kierros” on oiva esimerkki eri ikäryhmiä yhdistävästä yhteistoiminnan voimasta ja yhteisöllisyyden tiivistämisestä.

Hyvä käytänne: Laavujen kierros
Vaihtuvat reitit, opastetut polut ja helppokulkuiset maastot vetävät kuntalaisia mukaan joka vuosi tähän odotettuun tapahtumaan nauttimaan luonnosta, liikkumisesta ja Lohjan seudun upeista maisemista.

Mukana Lohjan Seudun Kokoomuksen valtuutettuja

3. Yli rajojen, eri ikäpolvia yhdistäen

Muutaman vuoden takaisen nuorisobarometrin mukaan nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Barometri osoittaa, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut. Yhdistämällä kokeneita luennoitsijoita ja nuorta voimaa saadaan laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua. Nuoret nauttivat epävirallisesta ilmapiiristä mehevän pizzan lomassa

Hyvä käytänne: Pizzaa ja Politiikkaa
Pizzaa ja Politiikkaa -nuorteniltakonsepti vetää hyvin nuorta väkeä eri puolilla Suomea järjestettäviin tapahtumiin. Lämminhenkinen ja tiivis ilmapiiri innoittaa poliittiseen debattiin.

Kokoomusnuoret

4. Yli rajojen, paikallistoimintaa yhdistäen

Alue- ja kunnallisjärjestöjen tehtävänä on yhdistää kunnan tai kaupungin useiden paikallisyhdistysten toimintaa, koordinoida alueella olevaa kunnallispoliittista toimintaa ja työskennellä puolueen omaksumien aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi.

Hyvä käytänne: Kehäkaljat
Kehäkaljat on vantaalaisten kokoomuslaisten tai kokoomushenkisten ja aatteesta sekä politiikasta kiinnostuneiden henkilöiden kohtaamispaikka jokaisen kuun ensimmäisenä perjantain-iltana. Järjestäjänä toimii vuorotellen joku Vantaan Kokoomuksen aluejärjestön paikallisyhdistys, ja mukana on aina joku kiinnostava tuttava mukana menossa – esimerkiksi kaupunginvaltuutettu tai kansanedustaja. Tilaisuuksissa ei pönötetä, vaan vietetään yhdessä aikaa mukavassa seurassa.

Vantaan Kokoomus