Järjestötoiminnan verkoston blogi: Muutos on mahdollisuus

Uutiset

Ihmisiä joukkotapahtumassa

Mennyt kevät on organisaatioille erityisesti osoittanut, että elämme jatkuvan muutoksen aikaa. Osa on kokenut ympärillä olleen muutoksen uuvuttavana, voimia vievänä prosessina, josta voi seurata vain kielteisiä asioita. Osa on kokenut tilanteen vapauttavana, hyviä uusia asioita mukanaan tuovana tulevaisuuteen katsovana mahdollisuutena. Poikkeustilanne haastaa ja uudistaa ajatteluamme ja toimintatapojamme jatkossakin. Kysymys kuulukin, pysymmekö me järjestökentässämme muutoksen mukana?

Menestys edellyttää jatkuvaa muutosta. Kansanvallan perustukset natisevat juuri nyt eri puolilla maailmaa, todettiin Sitran viime syyskuussa 2019 julkaisemassa “Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalta” -julkaisussa. Nopeat muutokset maailmalla ovat asettaneet luottamuksen edustukselliseen demokratiaan, päättäjiin ja puolueisiin suurelle koetukselle. Puoluekentän murrostila on käsin kosketeltavissa ja tulee muuttamaan kenttää merkittävästi.

Kansainväliset ilmiöt näyttävät rantautuvan viiveellä Suomeen. Suomalaisten puoluetoimijoiden on korkea hetki miettiä, miten niiden tulisi uudistaa itseään, jos ne haluavat pysyä toimintakykyisinä ja ajan tasalla jäsentensä osallisuuden, päätöksenteon ja politiikan muutoksessa, jatkaa Sitran raportti. Muutokset tuovat mukanaan uudistumista, joka edellyttää rohkeutta, dynaamista asennetta ja vastuunkantoa.

Muutoksia on monenlaisia. Se voi olla osittainen vain pieni pintaraapaisu tai täydellinen, jossa uudistusta tehdään perustuksia myöden. Muutos tuo mukanaan epävarmuuden ja vääjäämättä muutosvastarinnan. On hyväksyttävä, että kaikki eivät koskaan kulje muutoksen mukana. Yksikään organisaatio tai järjestö ei kuitenkaan menesty ilman muutosta ja pitkällä aika välillä ilman kykyä uudistua. Uudistumisen tehtävänä on luoda järjestöön ketteryyttä.

Uudistuskyky edellyttää rohkeutta. Winston Churchill aikoinaan totesi: ”rohkaisevaa ei ole onnistunut suoritus eikä epäonnistuminen, vaan rohkeus jatkaa eteenpäin”. Kaikkea rohkeutta ei välttämättä ole järjestöllä itsellään ennakkoon, mutta yhdessä tekemisen kautta rohkeus kasvaa. Rohkeuden kasvaminen on kollektiivinen prosessi. Kollektiivisen ajattelun avulla pystytään järjestöt virittämään samalle taajuudelle.

Järjestön jäsenillä rohkeuden kautta kasvaa vahva halu viedä asioita eteenpäin. Vahva halu kasvattaa yhteisen tahtotilan siitä, minne halutaan mennä. Jäsenistöllä on oltava tietoa, johon voidaan nojata. Tarvitaan riittävää taitoa jalkauttaa muutos. Ennen kaikkea on muistettava, että muutos ei tule vain kirjallisilla asiakirjoilla, vaan se tulee tekojen kautta ja muutoksen tekevät ihmiset – yhdessä.

Liian kauan vanhoissa toimintatavoissa kiinni pysyminen, vaikka toimintaympäristö huutaa jo suureen äänen muuttumaan, jättää järjestön poteroon, joka ei tunne armoa. Pysähtyneisyyden tila luo turvallisuuden tunteen harhan, joka hidastaa kehitystä ja näännyttää järjestön. Kehitys kiihdyttää onnistumisen kokemuksen tunnetta, joka lisää järjestön dynamiikkaa.

Dynaamisuuden myötä, menestyksen nälkä kasvaa ja esteet ovat vaivattomammin ylitettävissä. Dynaamisuus luo voimaa, aloitekykyisyyttä ja toivoa tulevaan.

Voidakseen toimia tehokkaasti, tulee järjestön systemaattisesti ja tavoitehaluisesti jatkuvasti kehittyen luoda uusia toimintatapoja, etsiä hyviä käytänteitä ja osoittaa toimintansa olevan vastuullista. Vastuu tuo tullessaan velvollisuuksia ja ihmisen on mietittävä tekemisiään tai tekemättä jättämisiään ja niiden seurauksia. Vastuunkanto korostuu erityisesti muutoksen myllerryksessä.

Puoluekenttämme verkostot uudistuvat. Viritämme verkostojamme tuleviin vuosiin ja ensi vuoden kuntavaaleihin. Muutoksen ei tarvitse olla hyppy tuntemattomaan. Muutos voi olla systemaattisesti hallittu, innostava ja mukaansatempaava. Sinä voit olla se muutoksen moottori, joka laittaa hyrinän järjestönne kenttäorganisaatioon!

Viedessäsi muutosta eteenpäin organisaatiossasi, etsi innovaattoreita, aikaisia mukautujia ja heitä, jotka näkevät muutoksen tuoman mahdollisuuden. Rohkaise heitä aloittamaan uutta muutosvastarinnasta huolimatta. Tue heitä muutoksen keskellä. Kerro heille, että turvallisuus tulee vain muutoksen mukana elämisestä. Ja jos vastustusta on, etene suositun itävaltalaisen liikkeenjohdon gurun Peter Druckerin ohjeella: ”Tehokkain tapa johtaa onnistuneesti muutosta, on luoda sitä”.

Leena Zittling
Järjestötoiminnan verkoston puheenjohtaja