Kuntien talous hyvinvoinnin takaajana

Uutiset

kaupunkimaisema

Kokoomuksen kunta- ja kaupunkipolitiikan verkoston blogikirjoitus
/verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio

Kunnat ympäri Suomen valmistelevat parhaillaan talousarvioitaan historiallisen vaikeassa taloustilanteessa ja Koronan sumentamien näkymien keskellä. Kuntatalouden on arvioitu heikentyneen kuluvana vuonna lähes kaksi miljardia euroa ja ensi vuonna sen on arvioitu heikkenevän 1,7 miljardia.

Vaikeassa taloustilanteessa mennään usein liian helposti mekaanisiin leikkauksiin tai veronkorotuksiin. Helpolta tuntuva veronkorotus ei ole kestävä tie. Jos menot jatkavat kasvua yhtä voimakkaasti, veronkorotuksia pitäisi tehdä harva se vuosi. Olennaista on löytää keinoja käyttötalouden menojen kasvun hillitsemiseen. Ihmisten verorasitus ei saa nousta, jotta työnteon houkuttelevuus ei enää laske.

Taloutta ei kuitenkaan pidä tarkastella irrallaan toiminnasta. Varhainen puuttuminen ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen pitkän aikavälin keino hallita taloutta ja ennaltaehkäistä ongelmia. Siihen tulee jopa panostaa. Kun hoitoon pääsee oikea-aikaisesti ja saa avun terveysasemalla, voidaan välttää raskaamman erikoissairaanhoidon tarvetta. Kun lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin tarjotaan varhaisempaa tukea esimerkiksi perhetyön muodossa, voidaan välttää sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskaan lastensuojelun sijaishuollon ja huostaanottojen tarvetta. Tai kun vanhus saa oikeanlaista apua kotiin, siirtyy tarve muuttaa hoivakotiin. Tai kun mielenterveyttä tuetaan jo ennen kuin on liian myöhäistä.

Talousarvion valinnat ovat arvovalintoja siitä, mitkä asiat ovat aidosti tärkeitä. Varhaisen tuen ohella nyt on välttämätöntä turvata myös yritysten toimintaedellytyksiä niillä keinoilla, mitä kunnilla on. On kaikkien etu ja olennaista myös kuntien rahoituspohjalle, että yritykset selviävät tämän vaikean vaiheen yli ja kykenevät työllistämään.

Juuri nyt tarvitaan katsetta pidemmälle, eikä vain yli akuutin talouskriisin. Tarvitaan sekä hyvinvoinnin edistämistä että monipuolista elinvoiman vahvistamista. Leikkaukset ja veronkorotukset eivät ole ainoa tie talouden tasapainottamisessa, vaikkakin rönsyjen karsimista ja luopumisen kykyäkin tarvitaan. Ennen kaikkea nyt on tarvetta rohkeudelle uusille tekemisen tavoille, joilla saadaan sekä hillittyä menojen kasvua että vastattua ihmisten palvelutarpeisiin.

Kuntien vaikeaan yhtälöön tarvitaan myös hallituksen vetoapua: nyt ei todellakaan ole aika säätää kunnille uusia velvoitteita vaan keventää niitä. Kuntia tarvitaan jatkossakin mahdollistamaan ihmisten hyvinvointia.